/se/hem/regional-verksamhet/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Regional verksamhet

Alzheimer Centralförbundets 44 medlemsföreningar bildar ett nationellt täckande nätverk som övervakar att minnesjukas och deras närståendes rättigheter förverkligas.

Påverkande

I minnesföreningarna kan alla vara med och påverka beslutsfattande som gäller minnesarbete. Vi önskar Dig välkommen att ansluta dig som medlem. Tillsammans får vi större påverkningsmöjlighet.

Service för medlemmar

Föreningarna ger råd och handledning i frågor som sjukdomen ger upphov till. En nedsatt funktionsförmåga som sjukdomen ger upphov till ökar behovet av stöd och service. Föreningarna kan ge information i frågor som rör socialskydd. Vid de förstainformationskurser som föreningarna arrangerar erbjuds information och stöd till den som insjuknat och hands/hennes närstående. I de kamratstödsgrupper som föreningarna arrangerar kan både personer som insjuknat och deras närstående dela med sig av sina erfarenheter och sina känslor i frågor som rör sjukdomen. Ger man något får man också någonting tillbaks.

Vid rekreationsverksamhet för medlemmar, som t.ex. vid gemensamma resor och tillställningar, erbjuds man ett tillfälle att ta igen sig i trevligt sällskap som delar ens egna erfarenheter.

Frivillighet

Minnesföreningars grupper och klubbar, evenemangsarrangemang, informationsservice, förtroendemannaversamhet samt resursanskaffning behöver entusiastiska nya krafter. Bidra till minnesarbetet genom att komma med i vår verksamhet.

I utvecklingens frontlinje

Minnesföreningarna är viktigare utvecklare av minnesarbete. Föreningarna är verksamma nära den som insjuknat och hans närstående, och deras serviceprojekt utgår från klienten och är baserade på verkliga behov.

Finansieringen av våra projekt har ökat betydligt under de senaste åren. För utvecklingsprojekten behövs fackkunskap, och vi utmanar också yrkesmänniskor inom minnesarbete att komma med i föreningsverksamheten för att leda utvecklingsprojekt.

Sidan uppdaterad 14.12.2015

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.