/se/hem

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Alzheimer Centralförbundet rf

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.

Bakom grundandet av förbundet ligger den ett år tidigare grundade Helsingfors Alzheimer-förening, ur vilken centralförbundet avskildes som en nationell takorganisation. För tillfället är 44 lokala minnes-, Alzheimer- och demensföreningar medlemmar i centralförbundet.

Mera information av Alzheimer Centralförbundet, webbutiken och mycket mera kan du finnas på finska sidan.

Kom med - anslut dig som medlem!

Värderingarna som styr verksamheten

  • PÅLITLIGHET - Alzheimer Centralförbundets öppna, ansvarsfulla och rättvisa verksamhet är baserad på kännedom om de vardagliga utmaningarna för minnessjuka och deras närstående. Man litar på förbundets kunnande. 
  • MEDMÄNSKLIGHET - Förbundets verksamhet är baserad på värdesättande av frivilligarbete. Verksamheten ger möjlighet till delaktighet, och respekterar människovärdet, individualism och olikhet. 
  • MÅLMEDVETENHET - Alzheimer Centralförbundet fungerar som föregångare inom sin sektor, och strävar systematiskt och med yrkeskunnande mot gemensamt uppsatta mål och målsättningar. Resultaten av verksamheten utvärderas och följs upp. 
  • GEMENSKAP - Centralförbundet med sina medlemsföreningar bildar en stark gemenskap, där arbetet för en gemensam sak inspirerar till att försöka nå de uppställda målen. Samarbete tillför kunnande och effektiverar av organisationens arbete.

Strategi

>> Läs Alzheimer Centralförbundets strategi 2017–2020

Förbundsfullmäktige

Regering:

Sidan uppdaterad 11.10.2017

ALZHEIMER CENTRALFÖRBUNDET
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki, Finland

Telefon 09 6226 200 (mån-tor 10-14)
E-post toimisto(at)muistiliitto.fi

Alzheimer Centralförbundet rf är en patient- och anhörigorganisation som grundades 1988. Alzheimer Centralförbundet skall enligt stadgarna fungera som en folkhälso-, patient- och intressebevakningsorganisation för personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Förbundets mål är att främja de allmänna förutsättningarna för livskvalitet och välmående i denna målgrupp.