/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/mikkelin-seudun-muisti-ry/pain-mantya-hanke/
Mikkelin seudun Muisti ry
Porrassalmenkatu 26
50100 MIKKELI
0400 539 007
taru.vartiainen(at)esmuistiluotsi.fi
 

Tervetuloa mukaan!

Mikkelin seudun Muisti ry:n jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 20€/v ja perheen lisäjäseneltä 10€/v, kannattajajäseneltä 20 €/v, opiskelijajäseneltä ensimmäisen vuoden ajan 10€ ja seuraavilta 20€/v sekä yhteisöjäseniltä 50€/v.

Liity jo tänään täyttämällä lomake.

Mikkelin seudun Muisti ry

Päin mäntyä -hanke

Päin mäntyä -hanke on kolmivuotinen kehittämishanke ja sen toiminta-alueena on Mikkeli ja lähikunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus on myönnetty alle 70-vuotiaiden muistiongelmaisten sosiaalisten tukiverkostojen vahvistamiseen ja omannäköisen elämän jatkumisen tukemiseen. Tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa kohderyhmällemme.

Hankkeessa levitetään muistitietoa työpaikoille yhteistyössä paikallisten ammattijärjestöjen kanssa sekä tilaisuuksia järjestäen. Työpaikkaluennot ovat yksi toiminnan muodoista.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Tavoitteet

 

Ryhmätoiminnot

Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmätoimintoihin, olethan yhteydessä työntekijöihin, Jaanaan tai Helmiin.

Muistitreffit

Aivotsumpa

 Ilmaisutaito

Luontoryhmät

Syö muistaaksesi -kurssi

Ryhmistä kiinnostuneet: olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Yhteystiedot

Linkki Päin mäntyä Facebook-sivulle:

>> https://www.facebook.com/painmantya/

Linkki Päin mäntyä blogiin:

>> https://painmantyahanke.vuodatus.net/

 

Linkkejä muistimateriaaleihin:

Tietoa aivoterveydestä

Muistiongelmat työikäisillä

 

Taustatietoa Päin mäntyä- hankkeesta

Hankeaika: 2016-2018 vuoden loppuun.

Toiminta alue: Mikkelin seutu.

Hankkeessa tehdään ryhmätoimintojen pilottikokeiluja, joissa hyödynnetään luonnon ja kulttuurin voimaannuttavia vaikutuksia. Hankeidean kehittäjänä toimi alle 70-vuotiaiden muistisairaiden vertaistukiryhmä ”Muistitreffit”, joka kokoontui jo aiemmin Etelä-Savon Muistiluotsin alaisuudessa. Ryhmäläiset kertoivat hankkeen hakemusvaiheessa, mikä auttaa heitä selviytymään arjessa sekä sopeutumaan muistin heikkenemisen myötä muuttuvaan ja muuttuneeseen tilanteeseen. Muistitreffit -ryhmä on hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.

Säännöllisiä ryhmätoimintoja ovat nyt syksyllä 2017 Muistitreffit, Aivotsumpa, Ilmaisutaito, Kotaryhmä ja luontoryhmät. Lisäksi toimintaa ovat esimerkiksi kuvakirjapaja ja retket joita toteutamme satunnaisemmin. Näiden asiakaslähtöisten ryhmätoimintojen avulla voidaan tarjota kohderyhmälle selviytymismalleja arkeen. 

Tavoitteena on myös saada luotua uusia yhteistyökäytäntöjä eri sektoreiden toimijoiden välillä sekä uudenlaisia sosiaalisia innovaatioita. Hankkeen aikana levitämme muistitietoa yhteistyössä oleville työpaikoille. Kiinnostuneet olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Pohjana hankkeelle on Muistiliiton julkaisema Työikäisten muistisairaiden kuntoutusmalli, jossa tuodaan esille yksilöllisen elämäntavan mukainen arki sekä mielekäs ja onnistumisen kokemuksia antava toiminta, sosiaaliset suhteet ja kulttuuri -kuntoutumista edistävinä tekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 7000 työikäistä alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä. Heidän lisäkseen on monia muita, jolla on muun sairauden tai vamman aiheuttamaa muistin heikentymää, joka haittaa arkea tai työssäkäyntiä. Nykypäivän kiireinen ja muutoksessa oleva työelämä paljastaa muistiongelmat usein jo varhaisessa vaiheessa. Työikäisillä etenevää muistisairautta ei osata aina epäillä, ja se saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi. Työikäisten muistisairauksissa ei muistin heikkeneminen ole välttämättä se ensimmäinen oire ja se voikin hidastaa etenevän muistisairauden diagnosointia.  

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)