/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/kouvolan-seudun-muistiyhdistys-ry/rayn-projektit-ja-muu-toiminta/
Kouvolan seudun Muisti ry
Hallituskatu 7 B
45100 KOUVOLA
040 523 9697
toimisto(at)kouvolanseudunmuisti.fi
 

Liity jäseneksi!

Jäsenetuina jäsenkirje 4x/v, Muisti-lehti 4x/v (arvo 35€) sekä virkistystoimintaa, retkiä ja seminaareja jäsenhintaan.


Jäsenmaksut v. 2015: yksilöjäseniltä 20€/v ja kannattajajäsenilta 55€/v tai haluamasi summa.


Jäseneksi voi liittyä verkossa, sähköpostitse tai soittamalla (p. 040 523 9697).

Kouvolan seudun Muisti ry

Ray:n projektit ja muu toiminta

Päättynyt hanke: Tule mukaan - dementiasairaiden toimintakykyä tukeva kerhotoiminta (2006-10)

Kerhotoimintahanke oli Ray:n rahoittama liikuntapainotteinen kerhotoimintahanke. Kohderyhmänä oli Pohjois-Kymenlaakson alueella asuvat muistisairaat henkilöt, jotka ovat sairauden varhaisessa, lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Hanke järjesti liikunta- ja virikeryhmiä Kouvolassa ja Iitissä.

Päättynyt hanke: Voimavaralähtöiset terveyskeskustelut kymenlaaksolaisille 40-65-vuotiaille naisille (2011-2014)

Terveyskeskustelu-projekti käynnistyi elokuussa 2011 ja toiminta jatkui vuoden 2015 loppuun asti. Projektissa tarjottiin 100:lle keski-ikäiselle (40-65-vuotiaalle) naiselle mahdollisuus osallistua terveyskeskusteluihin ja elämäntapavalmennukseen. Toiminta perustui aiemmissa muistisairauksien ennaltaehkäisytutkimuksissa saatuun näyttöön muun muassa kolesterolin, verensokerin, verenpaineen, ruokavalion, liikunnan, ylipainon ja stressin merkityksestä sairauden riskin alenemiselle. Aivoterveyttä edistää myös tasapainoiset sosiaaliset suhteet, riittävä uni ja lepo sekä hyvä itsetuntemus. Projektista tehtiin opinnäytetöitä, mm. Johanna Koskenniemi Pro gradu -tutkielma Naisten muistiterveys ja elintavat sekä Tiina Köningin opinnäytetyö Muistiterveyden riski- ja suojatekijät sekä aiheeseen liittyvä tiedon saanti keski-ikäisillä naisilla.Terveyskeskustelujen tavoitteena ja lopputuloksena oli vahvistaa yksilöiden tervettä puolta ja tuottaa taustatietoa Kymenlaakson eri alueiden asukkaiden muistiterveyden tilanteesta alueellisille päättäjille, alan asiantuntijoille sekä mahdollisesti tutkijoille.

Projektin tuotoksena yhteistyössä Muistiliiton kanssa on valmistunut Kohti parempaa aivoterveyttä - Opas aivojen huoltoon ja hyvinvointiin. Työkirja on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tukea terveyttään ja rakentaa hyvinvointiaan.

Projektin myötä on jaettu ja saatu paljon arvokasta tietoa keski-ikäisten naisten aivoterveydestä ja sen edistämisestä. Kiitos kaikille projektiin osallistuneille! Vuoden 2016 aikana projektissa syntyneet hyvät käytännöt jalkautetaan soveltuvilta osin yhdistyksen muuhun toimintaan. Muistiluotsitoiminnan alla jatkuu osa toiminnoistamme, kuten aivoterveysluennot ja jatkossa kaikille avoin Aivoille arvostusta -vertaisryhmä.

Projektin loppuraportin voit lukea täältä.

 

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)