/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/kotkan-seudun-muistiyhdistys-ry/kehittamishankkeet/
Kotkan Seudun Muistiyhdistys ry
Poste Restante
48400 KOTKA
040 8349 896
info(at)kotkanmuistiyhdistys.fi
 

Liittymällä jäseneksi tuet samalla arvokasta työtä!

 

Jäsenetuina jäsenkirje 2x/v, Muisti-lehti 4x/v (arvo 35€), virkistystoimintaa ja retkiä sekä osallistuminen muistityön kehittämiseen.


Jäsenmaksu 20 €/v yksilöjäseniltä ja 20 €/v tai haluamasi summa kannattajajäseniltä.


Liity mukaan tällä lomakkeella tai lähettämällä tietosi soittamalla yhteyspuhelimeemme: 040 834 9896.

Kotkan Seudun Muistiyhdistys ry

Kehittämishankkeet

Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä kehityshankkeita.

Päättyneet kehityshankkeet:

Kunnon vuoksi – projekti (2005-2009)

Projektin tavoitteena oli muistihäiriösairaiden ja dementoituneiden kuntoutuksen merkityksen nostaminen sekä oikeanlaisen ja oikeaan aikaan tarjotun yksilöllisen kuntoutuksen toimintamallin luominen sekä omaishoitajien opastaminen kuntoa ylläpitävään toimintaan.

Kuntoutuksen tavoitteena oli muistihäiriö- ja dementiapotilaiden kunnon ja toimintakyvyn kohentaminen, sosiaalisen selviytymisen parantaminen, yleisen hyvinvoinnin kohentaminen sekä kotihoidon jatkumisen mahdollistaminen.

Pää kunnossa -projekti (2006-2008)

Projektin tavoitteena oli luoda uudenlainen toimintamalli muistihäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Projekti toteutetaan tiedottamisen, ohjaamisen, neuvonnan ja elämäntapoihin vaikuttamisen sekä kouluttamisen avulla. Kohderyhminä olivat: nuoret, työikäiset, seniorit, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja erityiskohteena projektin riskiryhmät

Elämästä kiinni -projekti (2003-2006)

Projektin tarkoituksena oli omaishoitajien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, omaishoitajien ja ammattiauttajien välisen yhteistyön kehittäminen sekä toimintamallin luominen omaishoitajien terveyden tukemiseksi omaishoitajuuden päättyessä.

Viriketoiminta kotihoidon tukena -projekti (2000-2004)

Projektin päämääränä oli parantaa dementoituneiden ihmisten kotihoidon laatua ja omaishoitajan jaksamista viriketoiminnan avulla. Lisätavoitteena oli dementiapotilaiden viriketoiminnan kehittäminen ja viriketoiminnan nostaminen esille kuntouttavana hoitomuotona.

Dementiapotilaan ja omaisen erityisprojekti (1998-2001)

Projektin tavoitteina oli ennaltaehkäistä dementiapotilaan tarvetta siirtyä kotihoidosta laitoshoitoon, kotihoidon laadun parantaminen ja laatuongelmien ennaltaehkäiseminen sekä uuden toimintamallin luominen tukemaan kotihoidon onnistumista ja ehkäisemään laitoshoitoon siirtymistä.

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)