/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/etela-karjalan-muisti-ry/etela-karjalan-muistiluotsi/
Etelä-Karjalan Muisti ry
Snellmaninkatu 10
53100 LAPPEENRANTA
040 5872 451
toimisto(at)ekmuisti.fi
 

Liity jäseneksi!

Jäsenetuina jäsenkirje 4x/v, Muisti-lehti 4x/v (arvo 35€), virkistystoimintaa, retkiä ja koulutuksia jäsenhintaan sekä jäsenkortti jäsenetuineen.

 

Jäsenmaksut: henkilöjäsenmaksu 20€/v ja yhteisöjäsenmaksu 50€/v.


Jäseneksi voi liittyä verkossa, sähköpostitse (toimisto(at)ekmuisti.fi) tai soittamalla (p. 0400 456 088).

Etelä-Karjalan Muisti ry

Etelä-Karjalan Muistiluotsi

Asiantuntija- ja tukikeskushanke Etelä-Karjalan Muistiluotsi

Etelä-Karjalan Muistiluotsi on osa Muistiliiton valtakunnallista Muistiluotsi-hanketta, jonka tavoitteena on perustaa muistihäiriöisten, heidän läheistensä sekä ammattihenkilöstön tueksi asiantuntija- ja tukikeskus jokaiseen maakuntaan. Vuoden 2008 alussa käynnistyneitä Muistiluotsi-hankkeita on Suomessa 18. Etelä-Karjalan viisivuotisen Muistiluotsi-hankkeen tavoitteet nousivat yhdistyksen toteuttamien hankkeiden aikana heränneistä ajatuksista, sekä tarpeesta vakiinnuttaa yhdistyksen järjestölähtöistä projektitoimintaa sekä sen rakenteita.

Etelä-Karjalan Muistiluotsi käynnistyi vuoden 2007 alusta. Ensimmäinen toimintavuosi käytettiin hankkeen suunnitteluun, verkostoitumiseen ja alueen kunnista nousevien toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen. Syksyllä 2007 toteutettiin alueen muisti- ja dementiahoidon nykytilankartoitus, josta nousseita ajatuksia ja kehittämistarpeita Muistiluotsi-hankkeessa on lähdetty vuonna 2008 viemään eteenpäin yhteistyössä alueen kuntien, yksityisten palveluntuottajien, sairaanhoitopiirin, oppilaitosten sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Työntekijöinä hankkeessa on tällä hetkellä kokoaikainen kehittämispäällikkö, kaksi muistiluotsityöntekijää, joista toinen MuistiKaverihankkeen vetäjä sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä.

Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tavoitteena on vakiinnuttaa yhdistyksen projekteissaan kehittämiä vertaistukeen ja vapaaehtoistoimintaan perustuvia toimintamuotoja. Muun muassa yhdistyksen VARI-projektissaan käynnistämien varhaisvaiheen sairastuneiden toiminnallisten vertaistukiryhmien ("aktiivikerhot") toimintaa pyritään laajentamaan ja saamaan osaksi kuntien hoitoketjuja. Keskus järjestää myös ennaltaehkäisevää tiedotustoimintaa alueen koko väestölle sekä ohjaa ja neuvoo muistihäiriöihin liittyvissä asioissa sekä palveluiden käytössä.

Uusia toimintamuotoja suunnitellaan ja käynnistetään nykytilakartoituksesta nousseiden tarpeiden mukaisesti. Erityisesti Muistiluotsin toiminnassa panostetaan dementoivan sairauden varhaisvaiheeseen tarjoamalla ensitietoa, vertaistukea ja sopeutumisvalmennusta. Kevään 2008 aikana käynnistyivät vertaistukiryhmät muistihäiriöisten omaisille Lappeenrannassa sekä Imatralla, myöhemmin myös muissa toimialueen kunnissa. Sopeutumisvalmennuksen markkinointi on aloitettu, ja sitä on tarkoitus järjestää asiakaslähtöisesti henkilökohtaisten kotikäyntien, ryhmätapaamisten sekä asiantuntijaluentojen muodossa. Lisäksi Etelä-Karjalan Muistiluotsi on aktiivisesti läsnä muisti- ja dementiahoidon kehittämistyössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa antamalla asiantuntijuuttaan alueella toimiviin ja käynnistyviin muihin hankkeisiin sekä työryhmiin. Ammattilaisilta sekä sairastuneilta ja omaisilta tulevat toiveet ja ideat otetaan lämpimästi vastaan toiminnan suunnittelussa jatkossakin!

Lisätietoja asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tapahtumista löydät Ajankohtaista-osiosta.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö p. 040 587 2451

Etelä-Karjalan Muistiluotsin tarjoamat palvelut

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi tarjoaa muistisairaalle ja hänen läheiselleen henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kaikissa muistiin tai muistisairauteen liittyvissä asioissa. Asiasi voi koske esimerkiksi muistisairauden oireita tai etenemistä, oikeuksia, sosiaalietuuksia, apuvälineitä, käytöshäiriöitä, omaa jaksamista, edunvalvontaa, kuntoutusta tai muuta mieltäsi vaivaavaa asiaa. Jos emme osaa auttaa, niin osaamme varmasti neuvoa mistä voit saada avun juuri omaan tilanteeseesi!

Puhelinneuvonta

Maanantaisin klo 9.00-11.00 p. 040 587 2451

Vastaamme mahdollisuuksien mukaan myös muina aikoina, tai voitte halutessanne jättää soittopyynnön vastaajaan. Otamme Teihin yhteyttä mahdollisimman pian. Puhelimitse voitte myös sopia ohjaus- ja neuvontakäynnin yhdistyksen toimistolle, jolloin voimme mm. hoitaa käytännön asioita yhdessä (hakulomakkeet ym.).

Ohjaukselliset kotikäynnit

Voitte halutessanne pyytää yhdistyksen työntekijät kotiinne, ja voimme yhdessä käydä läpi tilannettanne Teidän omassa elinympäristössänne. Tällöin tarvitsemme puhelimitse tiedon elämäntilanteestanne, jotta osaamme varata tarvittavat materiaalit mukaan käynnille. Kotikäynti on ilmainen ja sen voi varata numerosta 040 587 2451

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)