/fi/muistisairaudet/koko-perheen-sairaus/omaishoitajuus/omaishoidon-tuki/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Omaishoidon tuki

Kunta myöntää harkinnanvaraisesti omaishoidon tukea, kun hoivan ja avun tarve on lisääntynyt vaativaksi ja sitovaksi, ja omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista. Tukea voi hakea oman kunnan sosiaalitoimesta.

Omaishoitajuudesta laaditaan omaishoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimuksen tulee sisältää ainakin tiedot:

  • hoitotavan määrästä ja maksutavasta
  • omaishoitajan oikeudesta vapaapäiviin
  • vapaan järjestämisestä
  • määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä
  • hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkio (väh. 392,00/kk v.2017), jota maksetaan hoidon raskauden ja kunnan harkinnan mukaan. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa, ja sen määrä tarkistetaan vuosittain. Hoitopalkkiosta karttuu eläkettä, jos henkilö on syntynyt vuonna 1940 tai myöhemmin ja palkkio on on maksettu ennen 68 ikävuotta. Eläkeasioissa neuvoo Keva: Keva / Eläkeneuvonta, p. 020 614 2837.

Lisäksi omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle myönnettävistä vapaapäivistä (väh. 3vrk/kk, jos hoito yhtäjaksoista ja sitovaa), hoidettavalle annettavista palveluista (esim. ateria- ja kuljetuspalvelu) sekä omaishoitajalle annettavasta tuesta ja neuvonnasta, jota tarjoaa nimetty yhteyshenkilö.

Omaishoidon tukeen kuuluvia vapaapäiviä voi halutessaan säästää niin, että voi pitää kerralla esimerkiksi viikon tai kahden vapaan. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestymisestä omaishoitajan vapaan aikana niin, että asiakkaalle jää maksettavaksi enintään hoitomaksun omavastuuosuus. Kunta voi halutessaan järjestää vapaata tai virkistäytymistä myös lakisääteistä enemmän.

Omaishoidon tukeen kuuluu myös kunnan järjestämä tapaturmavakuutus, joka käsittää kaikki omaishoitotilanteessa tai siihen liittyvällä matkalla sattuneet tapaturmat.

Lähde: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Sivu päivitetty 5.4.2017

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)