/fi/muistisairaudet/hoito-ja-kuntoutus/ymparivuorokautinen-kuntoutus/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Ympärivuorokautinen kuntoutus

Muistisairaan ihmisen lyhytaikaishoito on tilapäistä tai jaksottaista kuntoutumista edistävää hoitoa, joka on tarkoitettu virkistymiseen, toimintakyvyn paranemiseen ja hoitavan omaisen levon mahdollistamiseen. Asiakas voi olla lyhytaikaishoidossa tarvittavan ajanjakson, esim. 1-2 viikkoa. Intervallihoidoksi sanotaan säännöllisiä koti- ja laitoshoitojaksojen vuorotteluja (esim. 2vk - 2vk).

Pitkäaikaiseen hoitoon siirrytään usein silloin, kun sairastuneen toimintakyky merkittävästi laskee tai hoitava omainen uupuu.

Muistisairas ihminen tarvitsee kuntoutusta sairauden jokaisessa vaiheessa, myös ympärivuorokautisessa hoidossa. Kuntoutumista edistävä hoitotyö auttaa muistisairasta ihmistä elämään mielekästä elämää, saamaan onnistumisen tunteita ja käyttämään omaa päätösvaltaansa.

Hoito perustuu omiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä sairastuneen tuntemiseen. Yksilölliset elämäntarinat ovat arvokas apu, jotka toimivat tutustumisen, ymmärtämisen ja muistelun apuvälineenä.

Muistiyksikkö on sisustettu muistisairaiden ihmisten tarpeisiin selkeäksi ja kodinomaiseksi, ja omiin huoneisiin on mahdollista tuoda omasta elämästä kertovia esineitä ja kuvia. Sen ilmapiiri on kiireetön, arvostava ja positiivinen. Se tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, kun ympärillä on niin vertaisia kuin hoitajiakin, mutta myös mahdollisuuden omaan rauhaan.

Mistä hoitoa juuri meille?

Palveluvaaka tarjoaa tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat. Voit vertailla eri toimipaikkoja, tarkastella sosiaali- ja terveysalan tilastotietoja sekä arvioida käyttämiäsi palveluja.

Hyvän hoidon kriteeristö

Muistiliitto on julkaissut Hyvän hoidon kriteeristön muistiyksikköjen itsearviointiin ja kehittämiseen. Myös muistisairaat ja läheiset voivat käyttää kriteeristöä sopivan asumis-, kuntoutus- ja hoitopaikan valinnan ja arvioinnin tukena.

Lue lisää täältä.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräytyminen

Ympärivuorokautisesta hoidosta peritään asiakasmaksulainmukainen hoitomaksu, 

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Aviopareilla kotiin jäävän pienempituloisen puolison toimeentuloa pyritään turvaamaan määrittämällä hoitomaksu molempien yhteenlasketuista tuloista, joista se on enintään 42,5%. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 107 euroa. Asiakasmaksulakia ei sovelleta palveluasumiseen eikä tehostettuun palveluasumiseen.

Asiakasmaksulakia ei sovelleta palveluasumiseen eikä tehostettuun palveluasumiseen.

Sivu päivitetty 16.12.2016

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)