/fi/muistisairaudet/hoito-ja-kuntoutus/neuvonta-ja-ohjaus/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Neuvonta ja ohjaus

Jokainen muistisairas ihminen ja hänen läheisensä ovat oikeutettuja laaja-alaiseen ja koko sairauden ajan jatkuvaan neuvontaan ja ohjaukseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja konkreettistakin apua yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin vastaten.

Muistisairauksiin ja palveluihin liittyvä neuvonta on tavoitteellista, systemaattista ja ohjaavaa. Sen keskeisenä tavoitteena on auttaa muistisairaita ihmisiä sekä heidän läheisiään sopeutumaan ja selviytymään sekä sairauden kohdatessa että eri vaiheissa sen etenemisen myötä. Keskeiset neuvontamuodot ovat puhelinneuvonta, poliklinikkatapaamiset, kotikäynnit sekä koulutukset, konsultaatiot ja asiantuntijapalvelut.

Muistineuvojat ja muistihoitajat toimivat sekä perus- että erikoisterveydenhuollossa muistisairaiden ihmisten hoitajina ja neuvontatehtävissä. Muistihoitajat antavat yksilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sairastuneille ja omaisille. Lisäksi he osallistuvat kuntatasolla muistisairaustyön palvelumuotojen kehittämiseen. Tavoitteena on moniammatillinen, laaja-alainen muistisairaustyö kuntatasolla niin, että sairastunut ja omainen saa riittävät tukipalvelut sairauden eri vaiheissa.

Myös Muistiliiton jäsenyhdistykset tarjoavat neuvonta- ja ohjauspalveluita.

HUOM! Kaikilla sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisilla on lakiin pohjaava ohjaus- ja neuvontavelvollisuus, mikä velvoittaa heidät ohjaamaan asiakkaitaan oikeiden palvelujen piiriin sekä neuvomaan etuuksien hakemisessa. Yksin ei siis palveluviidakossa tarvitse jäädä!

Sivu päivitetty 21.8.2013

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)