/fi/muistisairaudet/hoito-ja-kuntoutus/laakkeeton-hoito/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Lääkkeetön hoito

Hyvään muistisairauksien hoitoon kuuluu lääkehoito. Lääkkeettömät hoitomuodot ja kuntoutus ovat kuitenkin vähintään yhtä tärkeitä.

Lääkkeettömässä hoidossa pyritään tunnistamaan oireita laukaisevat tekijät, jotta niiden esiintymistä voitaisiin välttää tai että tilanteista voitaisiin yhdessä luoda kaikille miellyttäviä. Lisäksi voidaan muokata ympäristöä ja tukea muistisairasta niin, että hän kykenee mahdollisimman pitkään toimimaan arjessaan itsenäisesti ja saamaan onnistumisen kokemuksia.

Tärkeää on, että muistisairas ihminen ja hänen läheisensä ja hoitajansa luottavat toisiinsa ja tuntevat toisensa hyvin. Näin käyttäytymistä on helpompi tulkita silloinkin, kun kommunikaatio on heikentynyt. Muistisairaalla ihmisellä esimerkiksi nälkä tai turhautuminen voivat herkästi kanavoitua esimerkiksi levottomuudeksi, aggressiivisuudeksi tai hallitsemattomaksi nauruksi, kun kommunikaatiolle ei löydy muita keinoja.

On tärkeää pitää yleisesti hyvää huolta muistisairaan ihmisen hyvinvoinnista varsinkin silloin, kun hän ei pysty itse tarpeistaan kertomaan. Hyvään huolenpitoon kuuluvat mm. tasapainoinen ja riittävä ravitsemus ja nesteytys, levon ja liikunnan oikea suhde, hyvä hygienia ja miellyttävät vaatteet ja ympäristö. Perusteetonta rajoittamista vältetään, jotta muistisairaalla ihmisellä säilyisi tunne omien itsenäisten valintojen tekemisestä ja sitä kautta omanarvontunteesta.

Toimintakyvyn tukeminen voimavaroja ja taitoja painottamalla antaa muistisairaalle ihmiselle itsevarmuutta, ja vie huomiota pois ongelmista ja sairauden myötä kadonneista kyvyistä.

Terapiat, kuten musiikki-, taide- tai toimintaterapia, voivat auttaa tukemaan sekä sairastuneen että läheisten elämänlaatua. Esimerkiksi levottomuus ja pakko-oireet voivat johtua tekemisen puutteesta, turhautumisesta ja virikkeettömyydestä, jolloin mielekkään tekemisen tarjoaminen voi helpottaa oireita.

>> Hyviä vinkkejä kohtaamiseen

Sivu päivitetty 12.9.2017

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)