/fi/muistisairaudet/hoito-ja-kuntoutus/kotona-asuminen/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Kotona asuminen

Moni muistisairas ihminen asuu kotona niin kauan kuin mahdollista, joko itsenäisesti tai hoitavan omaisen, omaishoitajan ja / tai kotiavun turvin. Muistisairas ihminen selviytyy parhaiten tutussa ympäristössä, tuttujen rutiinien keskellä.

Jotta kotona asuminen onnistuisi mahdollisimman pitkään, sen tulee tuntua turvalliselta ja miellyttävältä. Sekä muistisairas ihminen että hänen hoitajansa tarvitsevat kuntoutusta ja tukea. Yksinasuva sairastunut sen sijaan tarvitsee usein apua ja tukea jo sairauden varhaisemmassa vaiheessa.

Muistisairas ihminen ja hänen läheisensä voivat hakea erilaisia sosiaaliturvan muotoja, kuten rahallisia etuuksia sekä palveluita. Lisätietoja Muistiliiton Oikeusoppaasta.

Suurin laitoshoitoon siirtymistä ennakoiva tekijä ovat sairastuneen käyttäytymisen muutokset, jotka läheiset kokevat kaikkein raskaimmiksi. Myös sairauden nopea eteneminen lisääntyvine avuntarpeineen, turvattomuutta aiheuttavat tekijät sekä kävely- ja pidätyskyvyn menettäminen ennakoivat kotihoidon loppumista.

Jokainen tilanne on kuitenkin yksilöllinen, ja lyhyt- tai pitkäaikaishoitoon siirtymistä ei voida ulkopuolelta määritellä. Siihen vaikuttavat mm. perheen sisäiset suhteet, läheisten mahdollisuudet omaishoitoon, omaishoitajan psyykkinen ja fyysinen terveydentila sekä saatu tuki ja apu.

Kotona asumista tukevat

Lähin muistiyhdistys tarjoaa:

Kunnan palveluja/tukia:

Valtio

Kela


Lisätietoa kotiin saatavista tuista ja palveluista Oikeusoppaassa.

Avuksi kotiin

  • Turvallisuustietopankista löytyy turvallisuusratkaisuja ja apuvälineitä sekä tarkistuslistoja kodin ja lähiympäristön turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Toimiva koti on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston näyttelytila ja verkkopalvelu, jossa on esillä erilaisia arjen toimivuutta ja turvallisuutta lisääviä sisustusratkaisuja.
  • Eastin on EU:n tuella perustettu kattava eurooppalainen apuvälinetietokanta, joka on käytettävissä 22 kielellä, myös suomeksi.
  • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton jo päättyneen KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) sivuilla tietoa ikäihmisille teknologiaa valmistavista ja maahantuovista yrityksistä sekä alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista.
  • Monia apuvälineitä saa maksutta tai lainaksi lääkinnällisenä kuntoutuksena kunnan terveyskeskuksesta. Kunnan sosiaalitoimesta voi hakea tietoa ja tukea liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa tarvittavista välineistä.
Sivu päivitetty 28.9.2016

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)