/fi/muistisairaudet/erityiskysymyksia/tyoikaisten-muistisairaudet/muistisairaus-ja-tyoelama/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistisairaus ja työelämä

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämänvaihe, jonka eläkkeelle jäävä yleensä kokee odotettuna saavutuksena. Työikäisenä etenevään muistisairauteen sairastunut ihminen joutuu kuitenkin kohtaamaan eläkkeelle siirtymisen aiemmin kuin on siihen suunnitelmissaan varautunut. Työntekoa arvostavassa yhteiskunnassa sairauden tai vamman vuoksi eläkkeelle joutuvaa ei valitettavasti juurikaan tueta.

Erityisesti tilanteissa, joissa muistisairaus on todettu lievässä vaiheessa eikä ole luonteeltaan aggressiivisesti etenevä, voi muistisairautta sairastava ihminen oikeanlaisilla tukitoimenpiteillä hyvinkin jatkaa työelämässä. Välitön työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ei pitäisi olla ainoa vaihtoehto.

Kuntoutuslainsäädännön ja kuntoutuksellisten tukimuotojen tulisi tukea jokaista, jonka työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Moneen muuhun etenevään sairauteen sairastunut saattaa jopa päinvastoin joutua taistelemaan eläkkeelle pääsyn puolesta. Muistisairauksien varhaisdiagnostiikan ja eri hoitomuotojen kehittyessä on toivottavasti muistisairauttakin sairastavilla ihmisillä mahdollisuus jo lähitulevaisuudessa pysyä työelämässä pitempään ja siirtyä eläkkeelle asteittain yksilöllisten työkyvyn muutosten mukaisesti.

Kun eläkkeelle siirtyminen sitten on ajankohtaista, on sekä omaisten että muistisairautta sairastavan ihmisen kanssa työskentelevän ammattihenkilöstön ehdottoman tärkeää tukea elämänmuutoksessa koko perhettä. Vaikka työnteon loppuminen voi aluksi olla helpotus, tulee monelle eteen tunteet omasta tarpeettomuudesta, ulkopuolisuudesta ja jopa syrjäytymisestä, jolloin elämän uudelleen rakentaminen ja aktiivisen osallisuuden mahdollistaminen ovat ehdottoman tärkeitä.

Mitä kannattaa huomioida kun työntekijä sairastuu muistisairauteen?

Tietoa muistisairaudesta työelämässä ja mahdollisuuksista työssä jatkamiseen löytyy Muistiliiton verkko-oppaasta "Etenevä muistisairaus ja työelämä – Mahdollinen yhtälö? Opas työikäiselle muistisairaalle ihmiselle, hänen läheisilleen sekä työyhteisöille ja esimiehille"

Erityisesti tilanteissa, joissa muistisairaus on todettu lievässä vaiheessa eikä ole luonteeltaan aggressiivisesti etenevä, voi muistisairautta sairastava ihminen oikeanlaisilla tukitoimenpiteillä hyvinkin jatkaa työssään. Työssä jatkamista suunnitellaan yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, jotta se on kaikkien ilo ja etu, eikä rasita suotta ketään osapuolta.

Sivu päivitetty 7.7.2016

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)