/fi/muistisairaudet/erityiskysymyksia/tyoikaisten-muistisairaudet/muistiasiat-esille-tyopaikalla/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistioireiden puheeksi ottaminen työpaikalla

Muistin toimintaan vaikuttavat työelämän kuormittavuuden lisäksi monet elämäntapatekijät, lyhytaikaisesti esimerkiksi väsymys ja pidempiaikaisesti  muun muassa työuupumus, epäterveellinen ruokavalio, runsas alkoholinkäyttö tai vähäinen liikunta. Kiinnittämällä huomiota työn kognitiiviseen ergonomiaan voidaan auttaa aivoja jaksamaan tietotyön rasitusta.

Muistiliiton Hyvä työ aivoille -materiaali tarjoaakin vinkkejä siihen, kuinka niin työntekijä itse, työkaveri kuin esimieskin voivat osaltaan muokata työtä aivojen kannalta vähemmän kuormittavaksi. Iän vaikutuksesta uusien asioiden opettelu vaatii usein hiukan enemmän keskittymistä ja kertaamista kuin nuorempana, mutta ikääntyminen ei itsessään ole syy muistin heikkenemiseen. Lisääntyneiden muistioireiden taustalla on siten aina jokin syy, joka täytyy selvittää.

Muistipulmat puheeksi

Työn kuormittavuudesta ja mahdollisista muistioireista kannattaa kertoa itse ja työnantajan niistä kysyä esimerkiksi kehityskeskustelussa. Jos omassa, työkaverin tai työntekijän muistissa, tiedonkäsittelyllisissä taidoissa tai esimerkiksi käyttäytymisessä havaitsee muutoksia aiempaan verrattuna, kannattaa ottaa huoli esille ja toimia mahdollisimman varhain.

Aina puheeksi ottaminen ei ole helppoa, sillä muistiasiat tai oman toimintakyvyn muuttuminen voivat olla hyvin henkilökohtaisia asioita. Kun keskustelun tavoitteena on syyn löytäminen yhteisesti huolestuttavaan asiaan ja keskustelu etenee molempien osapuolten näkökulmia kuunnellen, on vaikeitakin asioita helpompi käsitellä. Puheeksi ottamisen jälkeen, seuraava vaihe on aloittaa asioiden selvittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Tueksi työterveyshuolloille muistiasioiden puheeksi ottamiseen on olemassa muistioirekysely työikäiselle ja Muistiapu -lomakkeet. Kun kynnys puheeksi ottamiseen madaltuu, mahdolliset ongelmat tunnistetaan ja niihin pystytään puuttumaan mahdollisimman varhain. Tietoa, tukea ja ohjausta askarruttavissa kysymyksissä tarjoavat lisäksi paikalliset muistiyhdistykset ympäri Suomen sekä valtakunnallinen Muistineuvo-tukipuhelin.

Työssä jatkaminen

Joskus, kuitenkin varsin harvoin, muuttuneen muistin, tiedonkäsittelyllisten taitojen tai käyttäytymisen, taustalta löytyy myös työiässä etenevä muistisairaus. Työuran ei kuitenkaan tarvitse päättyä muistisairauden diagnoosiin, kun käytössä ovat oikeat tukitoimet. Päätös työssä jatkamisesta tulee aina tehdä yksilöllisesti työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä.

Muistioirekyselyt työikäiselle:

Muistioirekyselyt laadittu Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projektissa mm. työterveyshuoltojen ja aikuisneuvoloiden vastaanottotyötä tekeville. Lomaketta voidaan käyttää haastattelun tukena, kun halutaan selvittää, onko asiakkaalla muistiin, keskittymiseen tai uuden oppimiseen liittyviä ongelmia. Tavoitteena on, että lomakkeen avulla muistiasioiden puheeksi ottaminen työikäisillä helpottuu. Näin mahdolliset ongelmat tunnistetaan ja niihin pystytään puuttumaan mahdollisimman varhain.

Lue lisää työssä jaksamisesta: 

Sivu päivitetty 9.10.2017

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)