/fi/muistiliitto/tietoa-muistiliitosta/toiminta/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiliiton toiminta

Muistiliitto on 44 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö, jonka toimintaa ohjaa sen hallitus ja liittovaltuusto, ja joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestönä strategiansa mukaisesti.

Toimintaa ohjaavat arvot ja eettinen perusta

  • LUOTETTAVUUS – Muistiliitto toimii avoimesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti, ja sen toiminta perustuu muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä päivittäisten haasteiden tuntemukseen.
  • INHIMILLISYYS – Liiton toiminnassa vapaaehtoistyötä arvostetaan. Toiminta on osallisuuteen mahdollistavaa sekä ihmisarvoa, yksilöllisyyttä ja erilaisuutta kunnioittavaa.
  • TAVOITTEELLISUUS – Muistiliitto toimii alansa edelläkävijänä pyrkien suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti kohti yhdessä asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan ja seurataan.
  • YHTEISÖLLISYYS – Liitto jäsenyhdistyksineen muodostaa vahvan yhteisön, jossa työskentely yhteisen asian puolesta innostaa tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteistyö lisää osaamista ja tehostaa järjestön toiminnan vaikuttavuutta.
  • OSALLISUUS – Liiton toiminta edistää mukanaoloa, kiinnittymistä ja kuulumista yhteisöön. Osallisuudessa on mukana myös omakohtaista sitoutumista, vaikuttamista ja vastuun ottamista. Osallisuus ehkäisee syrjäytymistä.
  • EDELLÄKÄVIJYYS JA INNOSTUNEISUUS – Muistiliitto suhtautuu innovatiivisesti ja avoimesti muistisairaiden ja heidän läheistensä elämänlaadun edistämiseen. Liitto on aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutoksessa kehittyvän hoidon, hoivan, tuen ja kuntoutuksen sekä rakenteidenkin osalta.

Lisätietoja:

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Sivu päivitetty 17.11.2017

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)