/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistiliiton-blogi/blogikirjoitukset/intensiivisella-tuella-kohti-itsenaisempaa-asumista/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Intensiivisellä tuella kohti itsenäisempää asumista

4.4.2016

Valtakunnallisena ikäpoliittisena linjauksena on tukea ja mahdollistaa ikääntyvien ja muiden tukea tarvitsevien asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden määrä kuitenkin kasvaa tasaisesti, ja nykyisellä toimintatavalla ikääntyneiden palvelujen tuottaminen on jatkossa haasteellista resurssien niukkuuden vuoksi.

Jotta kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan lisäämättä kestämättömällä tavalla kustannuksia, tarvitaan kotona asumista tukeviin palveluihin uudenlainen monialainen toimintamalli, missä asiakas sekä hänen verkostonsa ja läheisensä ovat aiempaa aktiivisemmassa roolissa. Näin on tehty Järvenpäässä.

Järvenpäässä on saatu vaikuttavia tuloksia asiakkaan elämänlaatuun ja kaupungin kokonaistalouteen. Kaupungissa haluttiin löytää toimintamalli, jolla voidaan vaikuttaa kuntalaisten toimintakyvyn ja itsenäisyyden säilymiseen sekä kotona asumisen tukemiseen. Visiona oli, että tehokkaalla, intensiivisellä ja oikea-aikaisella tuella voidaan kuntalaisen omaa osallisuutta, voimavaroja ja aktiivisuutta vahvistaa niin, että näköpiirissä olevien palvelujen tarve siirtyy, vähenee tai poistuu kokonaan.

Aiemmin henkilöstön huomio on keskitetty asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, ja asiakas on jäänyt liian usein varsin passiiviseksi palvelunsaajaksi. Nyt yhdessä henkilöstön kanssa käännettiin huomio ikääntyneen asiakkaan sekä hänen verkostojensa kykyihin, motivaatioon, osaamiseen, osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. Oikea-aikainen, varhainen ja vahvasti omatoimisuutta tukeva kohtaaminen tukee asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa aitoa osallisuutta ja antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi. Näin voidaan jatkaa laadukasta ja antoisaa elämää omassa kodissaan toimintakyvyn heikkenemisestä tai tuen tarpeen kasvamisesta huolimatta.

Ensimmäiset tulokset noin vuoden kehittämistyön ajalta ovat erittäin rohkaisevia: voimavaralähtöisellä intensiivisen tuen toimintamallilla voitiin vaikuttaa merkittävällä tavalla sekä ikääntyneen elämänlaatuun että kaupungin kokonaistalouteen. Järvenpäässä saavutettiin muun muassa seuraavia tuloksia:

Mutta miten tämä toteutettiin? Lue lisää tästä artikkelista.

Kirjoittajat:


Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajien omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.

Sivu päivitetty 4.4.2016
comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)