/fi/alasivut/ajankohtaista/yhteisollisyytta-muistisairaiden-ihmisten-elamaan/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Yhteisöllisyyttä muistisairaiden ihmisten elämään

Muistiliiton valtuusto valitsi syyskokouksessaan vahvoja vaikuttajia puheenjohtajistoonsa:

Monelle muistisairaalle koti on paras paikka, kun sinne saa tarvittavan tuen ja palvelut. Myös omainen tarvitsee tukea, vapaata ja taukoja. Pirkko Lahti toteaa, että tämänhetkinen virallinen vanhuspolitiikka itse asiassa lisää muistisairaiden ja heidän läheistensä yksinäisyyttä. Muistisairaat jäävät liian helposti neljän seinän sisään yksinäisiksi ja laitosrutiinit siirtyvätkin kotiin, siksi vanhustenhuollon yhteisöllisyyttä on lisättävä.

Muistisairaalle on sairauden edetessä turvattava sujuva pääsy yhteisökotiin, kun omassa yksityisessä kodissa ei enää ole mahdollista elää turvallisesti. Yhteisökodissa (mm. tehostetun palveluasumisen yksikkö) muistisairaalla on edelleen oikeus elää ”oman näköistä elämää”, jolloin hänen toimintakykynsä säilyy ja kykynsä ovat käytössä, korostaa Merja Mäkisalo-Ropponen. Meidän tulee yhdessä tehdä työtä sen eteen, että yhteisöllisyys korostuu ja tuo turvallisuutta muistisairaiden ja läheisten elämään.

Muistiliitto kehittää hoidon ja hoivan laatua. Muistiliiton kokoamassa työryhmässä valmistellaan Hyvän hoidon kriteereitä muistisairaan ihmisen hoidon ja hoivan arvioimiseen ja kehittämiseen (valmistuu 2015). Sari Sarkomaa ja Annika Saarikko pitävät tärkeänä, että elämän turvallisuus, merkityksellisyys ja arvokkuus, puolisoiden mahdollisuus asua yhdessä ja hoitojärjestelyjen pysyvyys toteutuvat.

Kun muistisairas ihmisen tarvitsee lääketieteellisin syin tai turvallisuutensa vuoksi laitoshoitoa, se on hänelle järjestettävä, mutta häntä on kohdeltava VIP-potilaana, ”Vaarassa Ihastua Petiin” (lainattu geriatri Karjulalta). Hoidon ja hoivan tavanomaisena osan on pidettävä kuntouttavaa työotetta ja näyttöön perustuvaa toimintaa niin kodissa, yhteisökodissa kuin laitoshoidossakin

Sirpa Pietikäinen painottaa, että muistisairaalla on oikeus olla arvokas ja näkyvä osa yhteiskuntaa. Muistisairas ihminen voi elää ”oman näköistä elämää” nykyistä käytäntöä pidempään ensin omassa kodissaan ja myöhemmin yhteisökodissa, jossa hänen kykynsä otetaan huomioon kuntouttavan työotteen avulla. Kaikki muistisairaat eivät tarvitse välttämättä lainkaan pitkäaikaista laitoshoitoa, mutta silloin kun sitä tarvitaan, sen saaminen on varmistettava.

Lisätietoa:

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Muistisairaita ihmisiä arvioidaan Suomessa olevan noin 130 000. On ymmärrettävä, että muistisairauden diagnoosi ei kerro vielä henkilön sairauden vaiheesta eikä hänen toimintakyvystään.

Muistiliitto ry on valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliiton kommentit pohjautuvat muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtyyn kehittämistyöhön, joka viestii ja välittää heidän autenttisia kokemuksiaan, tarpeitaan ja tahtoaan.

Muistiliitolla on 43 jäsenyhdistystä, joilla on 38 alaosastoa, 17 Muistiluotsikeskusta ja yli 13 000 henkilöjäsentä. Muistijärjestöissä työskentelee noin 250 palkattua työntekijää ja tuhatkunta vapaaehtoistoimijaa ja Muisti-KaVeRia. RAY tukee ja rahoittaa Muistijärjestön toimintaa.

Sivu päivitetty 17.2.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)