/fi/alasivut/ajankohtaista/valvontaviranomainen-voi-siirtaa-kantelun-muistutukseksi/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun muistutukseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluihinsa tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä asiasta muistutuksen kyseiseen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Asiakas- ja potilaslakien vuoden alusta voimaan tullut muutos antaa valvontaviranomaisille mahdollisuuden siirtää tehty kantelu käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä. Lakimuutosten toivotaan nopeuttavan vakavien rikkeiden käsittelyä.

Kevyempinä käsittelytapoina toivotaan suosittavan avointa keskustelua palveluyksikössä sekä tarvittaessa muistutuksen jättämistä. Tämä edesauttaa asiakkaiden ja palveluntarjoajien välistä vastavuoroista keskustelua ja on usein nopeampi tapa vaikuttaa hyvän hoidon toteutumiseen.

Lisätietoa muistutuksista ja kanteluista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote (11.12.2014) kokonaisuudessaan

Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutuksia suhteessa kanteluihin vahvistetaan asiakas- ja potilaslakien muutoksella. Muutokset koskevat sekä yksityistä että julkista sektoria.
Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoivaan, niiden laatuun tai niihin liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Vuoden 2015 alusta alkaen valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Jatkossa viranomaiskäsittelyyn otetaan suoraan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Muutoin kannustetaan siihen, että asiat käsitellään siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille mahdollisuuden myös valvoa paremmin oman toimintansa laatua.
Muistutuksen voi tehdä myös suullisesti, mutta vastaus pitää aina antaa kirjallisesti. Toimintayksikköjen on tiedotettava aktiivisesti asiakkaille ja potilaille muistutusmenettelyn käytöstä. Muistutuksen tekemisen pitää olla ihmisille mahdollisimman vaivatonta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelyraja on jatkossa kaksi vuotta, kuten muissakin hallintoasioiden kanteluissa.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 11. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lait tulevat voimaan 1.1.2015.

Huomautus 7.1.2015: Tasavallan presidentti vahvisti lain 12.12.2014.

Lisätietoja:

  • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki p. 0295 163 38
  • neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen, p. 0295 163 357
Sivu päivitetty 7.1.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)