/fi/alasivut/ajankohtaista/tyoikaisten-muistisairaiden-unelmapaikka/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Työikäisten muistisairaiden unelmapaikka

Millainen on työikäisenä muistisairauteen sairastuneen ihmisen unelmien kuntoutus- tai asumispaikka? Työikäisenä etenevään muistisairauteen sairastuneiden ihmisten erityistilanne ei perustu niinkään sairauksiin itseensä tai hoidon ja kuntoutuksen yleisiin periaatteisiin, vaan tarpeet ja toiveet kumpuavat elämäntilanteesta, jossa ihminen muistisairauteen sairastuu. Muistisairaudella on usein monet kasvot, minkä vuoksi työikäisten unelmapaikassa...

...henkilökunta tuntee työikäisten muistisairauksien erityispiirteet, eri muistisairaudet sekä muistisairauksien eri vaiheiden kuntoutuksen ja hoidon elementit.

Muistisairauteen sairastumisen aikaan perheessä voi olla pieniä lapsia ja työssäkäyvä puoliso. Samoin työikäisten elämäntilannetta värittävät usein hyvä fyysinen kunto, laajat sosiaaliset verkostot sekä tottuminen itsenäiseen elämään ja tietotekniikkaan arjessaan. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sekä ihmisten osaamisen tiedostaminen auttavat paitsi omannäköisen elämän jatkamista, voivat myös tarjota uusia onnistumisen kokemuksia. Tästä syystä työikäisten unelmapaikassa...

...on mahdollisuus jatkaa omia harrastuksia ja toimia esimerkiksi vertaisohjaajana.

Vertaisuuden kokemus vaatii toteutuakseen tunteen siitä, että toiset ymmärtävät ne arjen haasteet, joita sairastuminen muistisairauteen työiässä voi aiheuttaa. Henkilökunta voi osaamisellaan ja ihmisten elämäntilanteet tuntemalla myös osaltaan tukea sosiaalisen kuntoutumisen toteutumista. Vertaisuuden ohella kuntoutumisen kokonaisuudessa keskeistä on omatoimisuuden ylläpitäminen, jonka tulee näkyä työikäisten unelmapaikan arjessa monin tavoin, niin ympäristön suunnittelussa, kuten hahmottamista ja kulkemista helpottavien värikoodattujen reittien kuin oleskeluhuoneeseen sijoitetun kuntoilulaitteen, muodossa. Lisäksi omatoimisuutta on mahdollista tukea luomalla mahdollisuuksia...

...osallistua tapahtumiin ja harrastuksiin myös kuntoutus- ja hoivapaikan ulkopuolella, joko vertaisten tai esimerkiksi Muisti-KaVeRin kanssa.

Tunne osallisuudesta on eräs ihmisyyden kulmakivistä. Osallisuuden voidaan ajatella toteutuvan paitsi osallistumisen mahdollisuuksien kautta, mutta lisäksi vapaudesta päättää omista aikatauluistaan ja olla myös osallistumatta, niin halutessaan. Osallisuuden toteutuminen edesauttaa myös toimintakyvyn vahvistumista. Kun kuntoutumisen lähtökohdaksi ymmärretään ihmisen asiantuntijuus omasta olotilastaan sekä tavoitteistaan ja toiveistaan kuntoutuksen suhteen, varmistetaan ihmisen oman äänen kuuluminen. Tästä syystä työikäisten unelmapaikassa...

...osallistutaan oman kuntoutuksen suunnitteluun.

Lainaukset ovat peräisin Työikäisten unelmapaikka -tukilistasta.

Muistiliitto on julkaissut 8.11.2016 Työikäisten unelmapaikka -tukilistan, joka kokoaa työikäisten muistisairaiden ja läheisten ajatuksia hyvän kuntoutus- ja asumispaikan elementeistä.

Tämän työn taustalla on Muistiliiton Muistiaktiivit-työryhmän vuonna 2015 laatima kannanotto työikäisten oikeudesta kuntoutukseen ja jaksohoitoon. Kannanotossa todettiin, että näiden palveluiden saatavuus ja laatu kaipaavat parannusta. Tukilista on koottu työiässä sairastuneiden ihmisten tarpeiden tunnistamiseksi sekä kuntoutuksen, hoivan ja hoidon kehittämistyön tueksi.

Tukilistaa kannattaa käyttää yhdessä Muistiliiton uudistetun Hyvän hoidon kriteeristön kanssa.

Lisätietoja:

Marjut Karlsson
projektikoordinaattori, Iloa ja voimaa -vapaaehtoishanke
puh. 09 6226 2053, 044 727 7405
marjut.karlsson(at)muistiliitto.fi Valtakunnallisen koordinaatiomallin kehittäminen, ohjausryhmäyhteistyö

Sivu päivitetty 12.11.2016

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)