/fi/alasivut/ajankohtaista/toteutuuko-muistisairaiden-oikeus-turvalliseen-liikkumiseen/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Toteutuuko muistisairaan oikeus turvalliseen liikkumiseen?

Muistiliitto järjesti muistisairaiden ja läheisten seminaarin Mikkelissä 2.12.2013. Seminaarin osallistujat vaativat kuntapäättäjiä huomioimaan päätöksenteossaan säästöpaineidenkin alla muistisairaiden ihmisten oikeuden liikkua turvallisesti.

Muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä ovat motivoituneita pitämään huolta kunnostaan ja pysymään liikkeellä läpi elämän. Ikääntyneet voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan vain, jos muistisairaiden ihmisten ja heidän läheisensä omaa aktiivisuutta tuetaan. Muistisairauksiin liittyy usein toimintakyvyn vajauksia. Liikkeelle lähtemisen edellytyksenä on innostus ja tuki, esteetön ympäristö ja tarvittavat apuvälineet. Turvallinen ympäristö on kaikenikäisten kuntalaisten etu.

Oikeus aktiiviseen arkeen ei lopu muistisairausdiagnoosiin

Muistisairauden diagnoosi ei poista itsemääräämisoikeutta. Vaadimme jokaiselle sairastuneelle oikeuden jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää ja harrastaa liikuntaa itselleen luontaisella tavalla. Liikunta tuo myös sosiaalista kanssakäymistä ja iloa elämään. Muistisairaiden ja heidän läheistensä ääntä on kuunneltava vahvemmin palvelujen, kuntoutuksen ja hoidon kehittämisessä. Muistisairailla on oikeus elää omannäköistään elämää, osallistua ja vaikuttaa.

Joka päivä 36 suomalaista sairastuu muistisairauteen. Yhteensä sairastuneita on jo 130 000, joista noin 70 000 asuu kotona. Arvioiden mukaan 40 000 muistisairasta asuu yksin. Kun muistisairaiden ihmisten läheiset huomioidaan, voidaan muistisairauksien arvioida koskettavan noin miljoonaa suomalaista.

Lisätietoja:

Krista Pajala
muistiluotsikoordinaattori
puh. 09 6226 2013, 050 331 8915
krista.pajala(at)muistiliitto.fi Muistiluotsi-asiantuntija- ja tukikeskusverkoston valtakunnallinen koordinointi ja verkoston tuki ja neuvonta.

MUISTISAIRAIDEN KANNANOTTO 2.12.2013

Vaadimme

1. Monipuolista liikuntaa
Meillä ja läheisillämme on oikeus jatkaa omannäköistä elämää sairaudesta huolimatta. Muistisairaus ei saa olla syy tarpeettomasti rajoittaa vapauttamme liikkua ja liikkumismahdollisuuksiamme. Erityisryhmille räätälöityjen liikuntamahdollisuuksien rinnalle vaadimme mahdollisuutta jatkaa vanhoja harrastuksia ja hyötyliikuntaa. Myös omaishoitajillemme on järjestettävä mahdollisuus omiin harrastuksiin ja lepohetkiin.

2. Esteettömiä ympäristöjä ja turvallista liikkumista
Meillä on oikeus kutsuvaan lähiympäristöön, jonne hitaamminkin liikkuva on tervetullut. Esteettömässä ympäristössä rollaattorillakin voi lähteä lenkille, myös talvisin. Vaadimme hyviä ulkoilureittejä, helposti saavutettavia hiihtolatuja ja luontokokemuksia. Liikkumiseen liittyvän turvateknologian on oltava kaikkien saavutettavissa. Apuvälineisiin panostamalla kunta tukee meitä huolehtimaan itse itsestämme.

3. Tukea liikkeelle lähtemiseen
Muistisairauden edetessä liikkumista ja liikkeelle lähtöä leimaa riippuvaisuus muista. Tarvitsemme kavereita, jotka innostavat liikkeelle ja auttavat pärjäämään. Vaadimme kuntia tarjoamaan muistisairaille liikkumiseen tukea ja apua työntekijöiltä. Kuntien on luotava hyvät puitteet liikuntakavereita ja ulkoiluseuraa tarjoavalle vapaaehtoistoiminnalle.

 

Sivu päivitetty 23.6.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)