/fi/alasivut/ajankohtaista/sairastuneiden-ja-laheisten-yhdistyskannanotto/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Sairastuneet henkilöt heti vertaistuen piiriin

Muistiliiton sairastuneiden ja läheisten työryhmä vaatii 7.3.2014 julkaistussa kannanotossaan, että jokaiselle etenevään muistisairauteen sairastuvalle tarjotaan heti mahdollisuus saada tietoa paikallisesta muistiyhdistyksestä.  Erityistä huomiota sairauden diagnostisoivien tahojen tulee kiinnittää yksinäisten muistisairaiden ihmisten tilanteeseen. Työryhmän vaatimus kohdistuu mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöön ja päättäjiin.


Muistiliiton sairastuneiden ja läheisten työryhmän kannanotto

Tieto lähimmästä muistiyhdistyksestä on muistisairaan ja omaisen oikeus

Kokemustemme pohjalta korostamme että jokaiselle etenevän muistisairauden diagnoosin saavalle tulee tarjota heti mahdollisuus saada tietoa muistiyhdistyksestä. Ehdotamme, että yhdistyksistä muistutetaan myös ensimmäisellä kontrollikäynnillä.  Muistisairauksia diagnosoivien tahojen tulee kiinnittää huomiota erityisesti yksinäisten muistisairaiden ihmisten tilanteeseen.

Diagnoosi ja tieto muistiyhdistyksestä saatava samaan aikaan

Etenevän muistisairauden diagnoosi ei ehkä tule yllättäen, mutta se on aina järkytys sekä muistisairauteen sairastuneelle että hänen omaiselleen. Tiedon ja tuen tarve on suuri, ja ympäri Suomen levittäytyvä muistiyhdistysten ja maakunnallisten Muistiluotsien verkosto on valmis osaltaan auttamaan sairastuneita henkilöitä ja heidän perheitään.

Yhdistyksiltä mittaamattoman arvokasta tietoa ja vertaistukea

Vaadimme, että juuri sairastuneille henkilöille ja heidän omaisilleen annetaan mahdollisuus löytää tietoa ja tukea myös muistiyhdistysten kautta. Muistiyhdistykset ovat tarjonneet meille tietoa sairaudesta ja sairauden kanssa elämisestä, tukeneet uuteen elämäntilanteeseen liittyvässä viranomaiskaavakkeiden viidakossa ja auttaneet meitä löytämään vapaaehtoisapua. Muistiyhdistysten kautta sekä sairastuneet henkilöt että omaiset saavat vertaistukea ja mahdollisuuden yhteisöllisyyteen.

Yksinäisen muistisairaan haavoittuva asema

Haluamme muistuttaa, että Suomessa on arvioitu olevan noin 40 000 yksin asuvaa muistisairasta henkilöä. Kannamme huolta, että etenkin heiltä jää helposti huomaamatta tuki ja apu, joka muistiyhdistyksellä voisi olla tarjolla. Muistiyhdistyksen löytäminen ei saa olla vain omaisten harteilla, vaan muistipoliklinikoiden ja muistisairauksia diagnosoivien tahojen tulee tarjota tietoa lähimmästä muistiyhdistyksestä etenkin yksinäisille muistisairaille henkilöille.

 

Helsingissä 7.3.2014

Muistiliitto ry:n Sairastuneiden ja läheisten työryhmä

Marja-Leena Alho
työryhmän puheenjohtaja

 

Muistiliitto ry:n sairastuneiden ja läheisten työryhmä on valtakunnallisen kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö Muistiliitto ry:n toimintaa tukeva asiantuntijaryhmä. Työryhmä ottaa kantaa ja edistää muistisairauksiin sairastuneiden asiaa omien kokemustensa painoarvolla. Me työryhmän 15 jäsentä tulemme eri puolilta Suomea ja toimimme aktiivisesti paikallisissa muistiyhdistyksissä. Toivomme, että tässä kannanotossa esitetyt näkemykset otetaan huomioon muistipoliklinikoiden ja muiden muistisairauksia diagnosoivien tahojen arjessa. 

Lisätiedot:

Olli Lehtonen
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2023, 050 524 2190
olli.lehtonen(at)muistiliitto.fi

Sivu päivitetty 12.3.2014

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)