/fi/alasivut/ajankohtaista/oikeus-kelan-laakinnalliseen-kuntoutukseen-laajenee/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee

Muistisairauteen sairastuneilla on ollut vaikeuksia päästä lääkinnälliseen kuntoutukseen, koska vaikeavammaisuuden kriteerit ovat hyvin fyysisesti painottuneita. Kuitenkin myös muistisairaiden ihmisten on tärkeää saada kuntoutusta ajoissa, jotta toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään. Tästä näkökulmasta ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta:

Otteita sosiaali- ja tervesministeriön tiedotteesta 19.2.2015:

Jatkossa oikeus Kelan vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ei enää edellytä, että hakija saa myös korotettua tai ylintä vammaisetuutta. Samalla vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Oikeus kuntoutukseen voidaan ratkaista ilman vaikeavammaisen käsitettä.

Kuntoutuksen myöntäminen perustuu jatkossa sairauteen tai vammaan, niihin liittyviin rajoitteisiin ja huomattaviin vaikeuksiin arjessa suoriutumisessa sekä vähintään vuoden kestävään kuntoutustarpeeseen. Toimintakykyyn vaikuttavat tekijät otetaan huomioon kokonaisuutena kuntoutustarpeen arviossa. Muutos lisää kuntoutukseen oikeutettujen ihmisten määrää vuositasolla noin 7 700 henkilöllä vuodesta 2017 lähtien.

Tasavallan presidentin on vahvistanut lain Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun muuttamisen (HE 332/2014 vp) 20.2.2014, ja se tulee voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Virva Ryynänen
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2021, 050 469 6480
virva.ryynanen(at)muistiliitto.fi Alle 65-vuotiaiden (työikäisten) ja heidän perheidensä muistisairauksiin liittyvät asiat.

Sivu päivitetty 23.2.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)