/fi/alasivut/ajankohtaista/muistiviikon-tiedote-hyva-elama-muistisairaan-oikeus/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiviikon tiedote

Hyvä elämä, muistisairaan oikeus

Muistiystävällinen yhteiskunta ei polje heikompansa oikeuksia, ja muistiystävällisessä yhteisössä myös muistisairaiden ihmisten oikeudet toteutuvat. Muistisairaus ei vie oikeutta hyvään elämään, ihmisarvoon ja itsemääräämiseen. Näihin oikeuksiin kuuluu muun muassa mahdollisuus jatkaa tuttuja harrastuksia, tavata itselle tärkeitä ihmisiä ja tehdä itselle merkityksellisiä asioita.

Muistisairaille ihmisille kotona asumisessa onkin tärkeintä turvallinen olo sekä vapaus. Näin todetaan Muistiliiton tuoreessa Mikä tekee kodista kodin? -selvityksessä (2016, N=128).

Julkisuuteen nousee kuitenkin jatkuvasti esimerkkejä huonosta, muistisairaiden ihmisten oikeuksia loukkaavasta kohtelusta ja hoidosta. Kymmenet tuhannet suomalaiset muistisairaat elävät kotihoidossa, laitoksissa ja hoitopaikoissa, joissa heitä kohdellaan huonosti ja esimerkiksi heidän liikkumistaan ja valinnanvapauttaan rajoitetaan. Sairastuneiden elämää kavennetaan ilman laillisia perusteita.

Valtaosalle (86 %) Muistiliiton selvitykseen vastanneista muistisairaista koti on maailman tärkein paikka, jossa halutaan asua mahdollisimman pitkään. Lähes kolme neljästä vastanneesta on kuitenkin valmiita muuttamaan yhteisökotiin, jos tulevaisuudessa tarvitsee enemmän apua ja tukea. Näiden yhteisökotien tulee pystyä tarjoamaan yksilöllistä, tarpeisiin vastaavaa ja omannäköistä, laadukasta elämää tukevaa palvelua.

Onneksi muistisairaille ihmisille on tarjolla myös erinomaisen ammattitaitoista ja tarpeisiin vastaavaa kuntoutusta, hoivaa ja hoitoa. Näitä hyviä käytäntöjä tulee kehittää ja jakaa. Maailma muuttuu ja palvelujärjestelmä kehittyy, kun sekä epäkohdista että onnistumisista puhutaan rohkeasti ääneen.

Muistiystävällisen Suomen rakentamiseen tarvitaan vahvaa ammattiosaamista, ja oikeaa asennetta muistityöhön sekä riittävä henkilöstömitoitus jokaiseen kotihoidon yksikköön ja yhteisökotiin. Maailman Alzheimer-päivänä 21.9. julkaistaan Muistiliiton uudistettu Hyvän hoidon kriteeristö, joka tarjoaa työvälineitä muistisairaan ihmisen elämänlaadun tukemiseen sekä kuntoutuksen, hoivan ja hoidon kehittämiseen muistityön ammattilaisille, esimiehille ja päättäjille. Julkaisu antaa myös muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen tukea yhteisökodin valintaan.

Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa. Muistiliitto jäsenyhdistyksineen muistuttaa jokaisen muistisairaan ihmisen yhdenvertaisesta oikeudesta hyvään ja omannäköiseen elämään.

Kuvaa ei löytynyt.

Merja Mäkisalo-Ropponen
Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
puh. 09 432 3124
merja.makisalo-ropponen(at)eduskunta.fi

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Tiedote ladattavassa muodossa (.pdf):

Lisätietoja:

Oikeudesta hyvään elämään, muistiystävällisestä yhteiskunnasta ja Muistiviikosta:

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Hyvän hoidon kriteeristöstä:

Anita Pohjanvuori
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2019, 050 430 9815
anita.pohjanvuori(at)muistiliitto.fi Kansallinen muistiohjelma, aivoterveys, muistiystävällinen Suomi ja muistisairauksiin liittyvät asenteet, hoiva- ja hoitotyö, Hyvän hoidon kriteeristö sekä osaamisen kehittäminen.

Mikä tekee kodista kodin? -selvityksestä sekä muut haastattelupyynnöt:

Heidi Härmä
viestintäkoordinaattori, Muisti-lehden toimitussihteeri
puh. 09 6226 2015, 044 727 8715
heidi.harma(at)muistiliitto.fi Materiaalituotanto, verkkoviestintä ja sosiaalinen media, järjestön sisäinen viestintä, mediayhteistyö.

Sivu päivitetty 19.9.2016

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)