/fi/alasivut/ajankohtaista/muistiliiton-puheenjohtaja-huolissaan-muistisairaiden-kaltoinkohtelusta/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiliiton puheenjohtaja huolissaan muistisairaiden kaltoinkohtelusta

Kansanedustaja, Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen on erittäin huolissaan uusista tutkimustuloksista, joissa todetaan, että psykoosilääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käyttö on yleistä iäkkäiden muistihäiriöpotilaiden hoidossa. Lääketieteen lisensiaatti Marja Kurosen tuore väitöstutkimus osoittaa, että niitä käytetään runsaasti etenkin laitoshoidossa oleville potilaille.

Myös terveystieteiden tohtori Heidi Sipiläisen vuonna 2016 valmistuneessa väitöstutkimuksessa tuli esille samanlainen todellisuus eli 85 prosenttia hoitajista oli havainnut muistisairaiden hoitoyhteisöissä psyykkistä tai sosiaalista kaltoinkohtelua. Fyysistä kaltoinkohtelua tunnisti 63 prosenttia vastaajista.

- Hoitajien syyllistäminen ei korjaa tilannetta, sillä kaltoinkohtelun syyt ovat moninaiset. Siihen altistavia tekijöitä ovat ainakin liian pienet henkilöstöresurssit, koulutuksen, ammattitaidon ja osaamisen puutteet, työyhteisön huonoilmapiiri, johtamisen ongelmat sekä vanhustyöhön sopimattomien henkilöiden rekrytointi. Mikään yksittäinen tekijä ei selitä kaltoinkohtelua, vaan usein kyseessä on monen tekijän summa.

Merja Mäkisalo-Ropponen kertoo, että Muistiliitossa ollaan huolissaan erityisesti resursseista ja siitä, että valmistuvat työntekijät eivät välttämättä saa koulutuksen aikana riittäviä valmiuksia kohdata muistisairaita henkilöitä. Tarvitsemme myös edelleen soveltuvuuskokeita opiskelijavalinnoissa, jotta alalle ei hakeudu hoitotyöhön soveltumattomia opiskelijoita.

- Marja Kurosen väitöskirjassaan peräänkuuluttamia lääkkeettömän hoidon keinoja ei joko osata käyttää tai niiden käytölle ei ole aikaa. Lisäksi erikoistumiskoulutusten järjestäminen muistityöhön on tällä hetkellä esimerkiksi ammattikorkeakouluissa erittäin puutteellista.

- Ikääntyvässä Suomessa myös muistisairaudet yleistyvät jatkuvasti. On inhimillisesti täysin kestämätöntä, jos kaltoinkohtelua ei saada vähenemään. Avainasemassa onkin parempi koulutus ja riittävät resurssit. Yhteiskunnan sivistyksen mittari on se, miten kohtelemme heikompiamme.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen
Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
puh. 09 432 3124
merja.makisalo-ropponen(at)eduskunta.fi

Sivu päivitetty 13.3.2017

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)