/fi/alasivut/ajankohtaista/muistiliiton-lausunto-vanhuspalvelu-ja-sosiaalihuoltolakien-muutoksiin/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiliiton lausunto vanhuspalvelu- ja sosiaalihuoltolakien muutoksiin

Taustaa muistisairaiden ihmisten palvelutarpeista

Etenevää muistisairautta sairastavat ihmiset tarvitsevat sairauden edetessä lisääntyvää
huolenpitoa ja hoivaa, joka loppuvaiheessa on ympärivuorokautista. Suuri osa sairastuneista ihmisistä saa hoitoa ja hoivaa kodissaan omaisen tai läheisen antamana ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden turvin.

Muistisairaiden ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaisten palveluiden saamisen edellytyksenä on, että hänen tukenaan on yksi henkilö, joka vastaa asiakaslähtöisesti tuen ja palveluiden järjestämisestä ja toteuttamisesta. Tämän henkilön tulee tutustua muistisairaan ihmisen tilanteeseen ja ymmärtää muistisairauden aiheuttamat erityistarpeet asiakkaan elämässä. Vastuuhenkilön tulee myös pitää yhteyttä sairastuneen omaisiin ja perheeseen.

Tuen ja palveluiden koordinointi sekä kokonaisvaltainen vastuun ottaminen sairastuneen ihmisen tilanteesta säästää hoidon kokonaiskuluja, kun sen avulla voidaan ehkäistä monet turhatkin päivystyspoliklinikkakäynnit tai muut lääkärissä käynnit (ns. päivystyskierre) ja tarkoituksenmukaistaa hoito- ja hoivajärjestelyt.

Muistiliiton kanta lainmuutosesityksiin

Ehdotus: Kumotaan vanhuspalvelulain 17§ ja muutetaan Sosiaalihuoltolain 10 § Asiantuntemus

Muistisairaiden henkilöiden siirtyminen sosiaalihuoltolain mukaisen asiantuntemuksen piiriin on mielestämme perusteltua, kun huolehditaan siitä että asiantuntijalla on riittävän syvällinen ymmärrys muistisairauksien taudinkulusta ja erityispiirteistä. Sosiaalihuoltolain, ensisijaisena lakina, tulee erityisesti kantaa vastuu haavoittuvista asiakasryhmistä. Sosiaalihuoltolain muotoilu antaa mahdollisuuden säätää omatyöntekijän työnkuvan asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Ehdotus sosiaalihuoltolain 42 § omatyöntekijä on mielestämme perusteltu.

Muistisairaan henkilön näkökulmasta on mielekästä, että hänen palveluistaan vastaava omatyöntekijä tulee ensisijaisen lain velvoittamana. Keskeistä on, että sosiaalihuoltolain omatyöntekijät tuntevat muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä erityiskysymyksiä ja näin pystyvät turvaamaan heidän tarvitsemansa tuen ja palvelut.

Helsinki 14.9.2016

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Anna Tamminen
järjestöjohtaja
puh. 09 6226 2011, 040 455 1330
anna.tamminen(at)muistiliitto.fi Järjestö- ja aluetyön kehittäminen ja johtaminen, jäsenpalvelujen kehittäminen.

Sivu päivitetty 16.9.2016

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)