/fi/alasivut/ajankohtaista/muistiliiton-lausunto-vammaispalvelulain-uudistamisesta/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiliiton lausunto vammaispalvelulain uudistamisesta

Muistiliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa vammaispalvelulain uudistamisesta. Lausunto koskee hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta.

Muistiliitto näkee lakiuudistuksen hyvänä, koska osa vammaisista henkilöistä on jäänyt väliinputoajiksi ja ilman tarvitsemiaan palveluita. Muistisairaille ei ole myönnetty yhdenvertaisesti vammaispalveluja huolimatta kognitiivisista toimintarajoitteista johtuvista tarpeista.

Lausunnossaan Muistiliitto muistuttaa, että muistisairaudet eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen, vaan ovat neurologisia sairauksia. Muistiliitto kiinnittääkin huolestuneena huomiota siihen, että lakiluonnoksen määrittelyt sulkevat ulkopuolelle vammaisia henkilöitä. Erityisesti viittaukset "ikääntymiseen liittyviin sairauksiin" tai yleiseen esiintyvyyteen voivat johtaa siihen, että samanlaisessa palveluntarpeessa olevat henkilöt eivät ole yhdenvertaisessa asemassa uutta vammaispalvelulakia sovellettaessa. 

Henkilöön liittyvien iän, sairauden tai diagnoosin perusteella tehtävät rajaukset ovat sekä perustuslain että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisia.

Muistiliitto edellyttää, että lain uudistamisen lähtökohta ja hyvä tarkoitus toteutuu laissa aidosti: jokainen vammainen henkilö – riippumatta iästä tai diagnoosista – saa yhdenvertaisesti toimintarajoitteistaan johtuvien tarpeiden perusteella riittävän avun ja tuen omannäköiseen elämäänsä.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen
Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
puh. 09 432 3124
merja.makisalo-ropponen(at)eduskunta.fi

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Virva Ryynänen
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2021, 050 469 6480
virva.ryynanen(at)muistiliitto.fi Alle 65-vuotiaiden (työikäisten) ja heidän perheidensä muistisairauksiin liittyvät asiat.

Sivu päivitetty 20.6.2017

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)