/fi/alasivut/ajankohtaista/muistiliiton-kannanotto-selvitysmiehen-raporttiin-vammaispalvelujen-vaihtoehtoisista-saastoista/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiliiton kannanotto selvitysmiehen raporttiin vammaispalvelujen vaihtoehtoisista säästöistä

Selvitysmies ehdottaa raportissaan (STM 2016:58), että ne henkilöt, jotka ovat tulleet vammaispalvelulain (VPL) tai tulevaisuudessa vastaavan lain nojalla oikeutetuksi kuljetuspalveluun, säilyttävät ikääntyessäänkin tämän oikeuden edelleen erityislain mukaisesti. Jos toimintarajoite ja vaikeus käyttää julkista joukkoliikennettä johtuisi pääosiltaan korkeasta iästä, ei henkilöllä olisi oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin liikkumisen palveluihin.

Muistisairaudet eivät ole ikääntymisestä johtuvia vaan neurologisia sairauksia, jotka heikentävät muistia ja muita kognitiivisia toimintoja. Muistiliitto korostaa, että subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluihin täytyy vammaispalvelulain perusteella säilyä myös niillä muistisairailla henkilöillä, jotka ovat VPL:n mukaisesti sen joskus saaneet ja jotka täyttävät lain edellytykset.

Muistiliitto on selvitysmiehen kanssa samaa mieltä siitä, että myös korkeassa iässä oleville täytyy turvata mahdollisuus tärkeisiin ja keskeisiin palveluihin. Vanhuspalvelulaki ja nykyinen sosiaalihuoltolaki eivät aina anna riittävää turvaa.

Ikääntymiseen liittyvien sairauksien määrittely on ongelmallista ja tulevassa laissa tulisi ottaa selkeästi kantaa siihen, miten arviointi tulisi tehdä aina yksilöllisesti asiakkaan iästä ja diagnoosista riippumatta.

Tavoite vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta yhteiskunnassa on erittäin tärkeä. Ongelmia on muun muassa siinä, että nykyisessä lainsäädännössä psyykkiset, neurologiset, neuropsykologiset ja kommunikaatioon liittyvät toimintarajoitteet ovat jääneet huomioimatta palveluissa ja arvioitaessa niiden tarvetta.

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Minna Teiska
kehittämispäällikkö
puh. 09 6226 2061, 044 727 7406
minna.teiska(at)muistiliitto.fi Kehittämishankkeet ja -projektit, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet (työharjoittelut ja opinnäytetyöt), Muistikonferenssi.

Muistiliitto ry on valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

 

Muistiliiton kommentit pohjautuvat muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtyyn kehittämistyöhön, joka viestii ja välittää heidän autenttisia kokemuksiaan, tarpeitaan ja tahtoaan.

Sivu päivitetty 28.10.2016

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)