/fi/alasivut/ajankohtaista/muistiliiton-kannanotto-hallitusohjelmaan/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiliiton kannanotto

Muistettiinko muistisairaita hallitusohjelmassa?

Muistiliitto jäsenyhdistyksineen tavoittelee yhteiskuntaa, jossa muistisairas ihminen voi asua turvallisesti kodissaan tarpeellista tukea ja apua saaden. Muistisairauden edetessä kotona asuminen voi kuitenkin muuttua mahdottomaksi. Tällöin tarjolla tulisi olla asumista yhteisökodissa, jossa elämä voi jatkua kuin omassa kodissa yhteisön tuen, avun ja tarpeenmukaisen tehostetun palvelun turvin. Muistisairaus ei saa viedä mahdollisuutta olla aktiivinen, arvostettu yhteisön jäsen ja näkyvä osa yhteiskuntaa tai rajoittaa turhaan itsemääräämisoikeutta.

Tuoreen hallituksen esitys uudeksi hallitusohjelmaksi pitää sisällään tarpeeseen tulevia kehittämiskohtia. Näitä ovat muun muassa omaishoidon, kotihoidon ja perhehoidon kehittäminen, takuueläkkeen korotus sekä toimet sotaveteraanien tukemiseksi. Toisaalta hallitusohjelmassa on säästöjä ja tiukennuksia, jotka voivat erityisesti kasautuessaan aiheuttaa kohtuuttomia ongelmia muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen.

Erityisiä tarkastelun paikkoja ovat:

Muistiliitto peräänkuuluttaa huolella laadittuja vaikutusarviointeja ja niiden pohjalta uudelleenharkintaa ohjelman toteuttamisessa sekä tarkkaa seurantaa päätösten vaikutuksista muistisairaiden ihmisten ja heidän läheisten arkeen.

Helsingissä 3.6.2015

Muistiliitto ry
Eila Okkonen, toiminnanjohtaja

Muistiliitto ry on valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.


Muistiliiton kommentit pohjautuvat muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtyyn kehittämistyöhön, joka viestii ja välittää heidän autenttisia kokemuksiaan, tarpeitaan ja tahtoaan.

Sivu päivitetty 5.6.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)