/fi/alasivut/ajankohtaista/muistiasiat-puheeksi-tyoikaisten-kanssa/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiasiat rohkeasti puheeksi työikäisten kanssa

Iäkkäämpien henkilöiden kanssa toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset osaavat jo ottaa muistiasiat puheeksi varsin sujuvasti. Työikäisten kanssa toimivilla aihe sen sijaan on vieraampi, mutta puheeksi ottamiseen on nyt olemassa helppokäyttöinen ja maksuton työkalu: Muistioirekysely työikäiselle -lomake.

Työikäisten muistihäiriöt

Työterveys- ja perusterveydenhuollon toimijoilla on merkittävä rooli työikäisten muistihäiriöiden puheeksi ottamisessa, tunnistamisessa ja hoitoon ohjauksessa.

Etenevää muistisairautta sairastaa arviolta 7 000–10 000 työikäistä suomalaista. Lisäksi monella työikäisellä on muistihäiriöitä sekä muistin ja keskittymiskyvyn vaikeuksia, joiden syihin voidaan onneksi vaikuttaa. Työikäisten muistihäiriöiden taustalla onkin usein monisäikeinen vyyhti, jossa eri tekijät saattavat jopa ruokkia toinen toisiaan.

Uusi työväline

Jotta työikäisten muistihäiriöihin osattaisiin puuttua paremmin, kehitettiin Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen RAY-rahoitteisessa ”Aivoterveys ja muisti työikäisillä” -projektissa uusi työkalu: Muistioirekysely työikäiselle -lomake. Kehittämistarpeen toivat esille työterveyshuoltojen toimijat. Vaikka saatavilla on monenlaisia kyselylomakkeita, eivät ne aina sovellu kiireiseen vastaanottotyöhön. Monet toivoivat työkalua, joka toimii muistiongelmien puheeksi ottamisen välineenä ja syiden kartoittamisen tukena.

Muistioirekysely työikäiselle on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Se ei ole arviointiväline, vaan tuki haastatteluun, kun halutaan selvittää, onko työikäisellä asiakkaalla muistiin, keskittymiseen tai uuden oppimiseen liittyviä ongelmia.

Lomakkeella kartoitetaan oireet, niiden alkamisajankohta, miten ne vaikuttavat arkeen, ovatko ne muuttuneet ja liittyikö alkamiseen mahdollisesti kuormitustekijöitä. Lomakkeen kääntöpuoli toimii muistilistana siitä, mitä kaikkia tekijöitä tulee tutkia, kun selvitellään työikäisen muistihäiriöitä. Mikäli kyselyn jälkeen ei häiriöille löydy selitystä, tulee viivyttelemättä tehdä lähete neurologille tarkempaa arviointia varten.

Hyvää palautetta

Käyttäjät ovat kokeneet lomakkeen helpottavan muistiasioiden puheeksi ottamista ja syiden selvittelyä. Käyttäjien mukaan työikäiset asiakkaat ovat mielellään keskustelleet muistiin liittyvistä asioista. Lääkärit ovat kokeneet lomakkeen toimivan hyvänä tukena lähetteen teossa.

Ota käyttöön

Muistioirekyselyn kaikki kolme kieliversiota ovat tulostettavissa maksutta Muistiliiton sivuilta:

Lisätietoja:

Katja Laine / Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

Sivu päivitetty 2.12.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)