/fi/alasivut/ajankohtaista/minnesbarometern-2015/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Minnesbarometern 2015

Personer med minnessjukdom riskerar att bli utan stöd

Personer med minnessjukdom och deras närstående får inte tillräckligt stöd för hemmaboende. Det framgår av THL:s och Alzheimer Centralförbundets färska enkät Minnesbarometern. Minnessjukdom är den vanligaste orsaken till att en person behöver heldygnsvård, och antalet personer med minnessjukdom ökar i takt med att befolkningen åldras.

Ingen nämnvärd utveckling har skett i fråga om utarbetandet av rehabiliteringsplanerna under de senaste tio åren. Sämst på att ge personer med minnessjukdom vård och stöd är man vid hälsostationerna, trots att det är just där man borde ordna sakkunnig vård och uppföljning för hemmaboende personer med minnessjukdom. Personer med minnessjukdom kan leva ett tryggt och bra liv i hemmet längre och till lägre kostnader endast om dessa personer och deras närstående får den service de behöver.

"Otillräcklig service i hemmet ökar behovet av serviceboende med heldygnsomsorg. Det räcker inte med att tillfredsställa de grundläggande behoven, såsom att erbjuda måltidsservice", säger Anna Tamminen, organisationschef vid Alzheimer Centralförbundet.

Många viktiga tjänster erbjuds inte i tillräcklig omfattning och personerna med minnessjukdom får inte stöd för att orka. Kvälls-, natt- och veckoslutsvården är otillräcklig, det behövs flera avlösare och närståendevårdarna har inte tillräckligt med ledig tid. Mängden färdtjänster som beviljas har minskat.

"Utan färdtjänst blir man tvungen att avstå från hobbyer och vänner. Som fånge i sitt eget hem eller på en inrättning blir livet begränsat och livskvaliteten försämras", konstaterar Jouko Alho, som själv lider av Alzheimers sjukdom, och hans hustru Marja-Leena.

Servicen otillräcklig för personer med minnessjukdom som bor hemma

Enligt enkäten Minnesbarometern varierar servicen för personer med minnessjukdom mycket i olika kommuner i Finland: vissa kommuner har satsat rejält på servicen för personer med minnessjukdom och deras välbefinnande, medan andra kommuner ligger efter med målen i det nationella minnesprogrammet (SHM 2012) och servicen är relativt splittrad.

"För att åstadkomma en minskning av institutionsvården på det sätt som avses i lagen och regeringsprogrammet krävs ett allt mer effektivt stöd för hemmaboende för personer med minnessjukdom", påpekar Harriet Finne-Soveri, forskningsprofessor vid THL.

I många avseenden går utvecklingen ändå i rätt riktning. Vården och rehabiliteringen har blivit mer systematisk och i allt flera kommuner finns numera en minneskoordinator. Den service som behövs omedelbart efter diagnosen, såsom rådgivning, har ökat under de senaste tio åren.

Minnesbarometern är en enkätundersökning som genomförs vart femte år av Alzheimer Centralförbundet. År 2015 genomfördes den i samarbete med THL. Syftet med Minnesbarometern är att beskriva vården av personer med minnessjukdom i ett servicesystem som håller på att förändras. Nu analyserades för första gången utvecklingen under de senaste tio åren genom att jämföra resultaten från årets barometer med resultaten från de två tidigare enkäterna. I maj–juni besvarade 136 kommuner enkäten Minnesbarometern.

>> Muistibarometri 2015: Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistiohjelman tueksi (.pdf, 5,6 Mt)

Ytterligare information:

Harriet Finne-Soveri

forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 7299, fornamn.efternamn(at)thl.fi

Anna Tamminen
järjestöjohtaja
puh. 09 6226 2011, 040 455 1330
anna.tamminen(at)muistiliitto.fi Järjestö- ja aluetyön kehittäminen ja johtaminen, jäsenpalvelujen kehittäminen.

Sivu päivitetty 11.1.2016

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)