/fi/alasivut/ajankohtaista/lausunto-hallituksen-esityksesta-sosiaalihuoltolaiksi/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi

Johdanto

Kiitämme Sosiaali- ja terveysministeriötä pyynnöstä lausua hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi.

Muistisairaan ja läheisen näkökulma

Muistiliitto haluaa korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto on integroitava ehyeksi kokonaisuudeksi ja palvelut on suunniteltava asiakkaan tarpeista lähtien. Kotihoito tarkoittaa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhtenäistä toimintamallia. Muistisairaiden näkökulmasta katsottuna on erittäin tärkeää, että kotisairaanhoito ja kotipalvelu ovat aina toimintakykyä tukevia eivätkä milloinkaan passivoivia eli niiden tulee olla kuntouttavan työotteen mukaisia. – Kun muistisairas henkilö ei voi asua enää omassa kodissaan turvallisesti, on hänelle joustavasti järjestettävä mahdollisuus siirtyä yhteisökotiin (esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikkö).

Muistisairautta sairastavat on mainittava sosiaalihuoltolaissa erityisryhmänä heidän määränsä ja erityistarpeidensa vuoksi. Pidämme tärkeänä lähtökohtana asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden korostamista. Muistisairas ja hänen omaisensa ovat usein sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluiden käyttäjiä. Tällöin eri hallinnonalat ylittävä asiakaskeskeinen ja -läheinen yhteistyö palvelee parhaiten heidän kokonaisvaltaista elämäntilannetta ja omannäköisen elämän jatkuvuutta.

Järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien rooli hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoina on tunnustettava ja kirjattava lakiin. Muistiyhdistykset ympäri Suomea tarjoavat sairastuneille ja heidän perheilleen vapaaehtoistoimintaan perustuvaa virkistystä ja vertaisuutta, yhdistykset tarjoavat tietoa ja tukea ja kehittävät Ray:n tukemana erilaisia tuen- ja palvelun muotoja.

Asiakkaan omatyöntekijän on oltava henkilö, joka parhaiten pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, jolla on tarvittava erityisosaaminen ja joka toimii hänen parhaakseen kuntouttavan työotteen mukaisesti.

Nyt lausuttavana olevassa lakiluonnoksessa liikkumista tukevat palvelut -pykälä on muotoiltu edellistä lakiluonnosversiota selkeämmäksi; muistisairaalla henkilöllä on esityksen mukaan oikeus liikkumista tukeviin palveluihin sairauden perusteella. Muistisairautta sairastavien kohdalla liikkuminen lähiyhteisössä on oleellinen osa kuntouttavaa toimintaa. Hänellä on oikeus olla näkyvä osa yhteiskuntaa. Lisäksi haluamme korostaa, että ulkoilu on yksi tärkeimmistä kuntouttavan hoidon muodoista.

Haluamme edelleen korostaa muistisairaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Kun henkilö sairastuu vakavasti eikä pysty ilmaisemaan tahtoaan, hänen toiveensa tulee olla hoitohenkilökunnan tiedossa ja ne tulee ottaa hoidossa huomioon. Hoitotahto, joka sisältää päätösten tekemisen henkilön puolesta ja hoitoon sekä hoivaan liittyvät asiat, on tehtävä viimeistään siinä vaiheessa, kun henkilö tulee hoivan piiriin.

Lisäksi kiinnitimme huomiota siihen, että laissa on useissa kohdissa määritelty palveluiden sisältö ja laatu, mutta määräyksiä palveluiden laajuudesta tai resursoinnista ei juurikaan ole.

Muistiliitto ry

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Anna Tamminen
järjestöjohtaja
puh. 09 6226 2011, 040 455 1330
anna.tamminen(at)muistiliitto.fi Järjestö- ja aluetyön kehittäminen ja johtaminen, jäsenpalvelujen kehittäminen.

Olli Lehtonen
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2023, 050 524 2190
olli.lehtonen(at)muistiliitto.fi

Sivu päivitetty 21.1.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)