/fi/alasivut/ajankohtaista/kannanotto-tyoikaisen-muistisairaan-oikeus-kuntoutukseen-ja-jaksohoitoon/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistiaktiivien työryhmän kannanotto

Työikäisen muistisairaan oikeus kuntoutukseen ja jaksohoitoon

Muistisairaudet tunnetaan ikääntyvien sairauksina, ja muistisairaille ihmisille suunnatut palvelut on useimmiten suunniteltu iäkkäille. Kyse on kuitenkin neurologisista sairauksista, joihin voi sairastua myös työiässä, jopa nuorena aikuisena. Suomessa on arviolta 7 000–10 000 alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta sairastavaa ihmistä (1), joista lähes kaikki jäävät vaille heille suunnattuja kuntoutus- ja tukipalveluja (2).

Kuntoutusmahdollisuudet puuttuvat

Työikäisille muistisairaille ei ole omia kuntoutusjaksoja tai intervalli- eli jaksohoitopaikkoja. Työikäisille tarjottavista, yleensä vanhuksille tarkoitetuista jaksohoitopaikoista puuttuu aktiivinen, mielekäs ja työikäisen tarpeet huomioiva toiminta. Tarjolla oleva jaksohoito on liian usein luonteeltaan säilövää. Me muistisairausdiagnoosin saaneet sekä läheiset pelkäämme, että tällaisella jaksolla kunto huononee sen sijaan, että saisi eväitä selvitäkseen arjesta myös huomenna.

Työikäisten tarpeet on huomioitava

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet tarvitsevat niin fyysiset, henkiset, kulttuuriset kuin yhteisölliset tarpeet huomioivaa kuntoutusta paikassa, jossa on osaamista ja erityistarpeiden tuntemusta. Työikäiset muistisairaat tarvitsevat vertaistensa tukea ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ikäistensä seurassa, eivätkä halua löytää itseään vanhainkodista jo viisikymppisinä. Hyvään kuntoutuspaikkaan haluaa mennä uudelleen, ja omainen voi olla huoletta kuntoutusjakson aikana. Kuntoutuspaikkojen kannattaa hyödyntää vapaaehtoisten panosta sekä muistiyhdistysten osaamista. Onnistuessaan kuntoutusjakso antaa varmuutta elämän jatkumisesta.

Kuntoutus on turvattava myös muistisairaalle

Kuntoutuksen turvaamiseksi tulee olla kuntoutussuunnitelma. Haluamme osallistua oman kuntoutussuunnitelmamme tekemiseen ja olla sen sisällöstä myös tietoisia. Muistisairaudet tulee rinnastaa kuntoutuskäytännöissä muihin sairausryhmiin. Vaadimme työikäisenä muistisairauteen sairastuneille omia, meille sopivia ja aidosti kuntouttavia kuntoutuspaikkoja. Niitä tulee olla vähintään jokaisessa maakunnassa. Kansallisen muistiohjelman (3) suosituksen mukaisesti kunnissa/kuntayhtymissä laadittavissa ja käytettävissä, suosituksiin perustuvissa hoito- ja palveluketjuissa tulee kiinnittää erityishuomio kuntoutukseen. Hoito- ja palveluketjua sekä kuntoutusta suunniteltaessa on varauduttava myös työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ihmisten muuttuviin tilanteisiin ja erityisiin tarpeisiin.

Helsingissä 19.3.2015
Muistiaktiivit

Muistiaktiivit on valtakunnallisen kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö Muistiliitto ry:n toimintaa tukeva asiantuntijaryhmä, joka ottaa kantaa ja edistää muistisairauksiin sairastuneiden asiaa omien kokemustensa painoarvolla. Me työryhmän 15 jäsentä tulemme eri puolilta Suomea ja toimimme aktiivisesti paikallisissa muistiyhdistyksissä.

Lisätietoja:

   Muistiaktiivien puheenjohtaja Marja-Leena Alho, p. 0400 492 777

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Virva Ryynänen
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2021, 050 469 6480
virva.ryynanen(at)muistiliitto.fi Alle 65-vuotiaiden (työikäisten) ja heidän perheidensä muistisairauksiin liittyvät asiat.

Sivu päivitetty 7.6.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)