/fi/alasivut/ajankohtaista/hyva-kuolema-hankkeen-vuosikatsaus-2015/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Hyvä kuolema -hankkeen vuosikatsaus 2015

Muistiliitto on yhteistyökumppanina Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme -Yhteisvastuu-saattohoitohankkeessa (2015–17). Viime vuonna Muistiliitto oli mukana muun muassa valtakunnallisessa Suuressa saattohoitotapahtumassa ja jäsenyhdistyksemme edustivat Saattohoidon alueseminaareissa. Yhteistyössä on pohdittu muistisairaan ihmisen hyvää elämää ja hyvää kuolemaa sekä hoitotahdon merkitystä. Aihetta käsitellään tarkemmin tämän vuoden Muisti-lehdessä nro 2.

Saattohoitohanke kokosi yhteen viime vuoden kuulumisensa:

Hyvä kuolema -hankkeen vuosikatsaus 2015

Yhteisvastuukeräyksen varoin on kuluneen vuoden aikana toteutettu lukuisia saattohoitotapahtumia ja aloitettu yhteistyö monen eri tahon kanssa. Vastaanotto on ollut erittäin myönteistä ja hanke on selvästi saanut ihmiset liikkeelle. Tästä on osoituksena mm. se, että kaikissa tilaisuuksissa salit ovat olleet täynnä. Osallistujamäärä oli vuoden aikana yhteensä lähes 6 000 henkilöä.

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme, tilaisuuksien esiintyjiä ja osallistujia sekä kaikkia, jotka eri tavoin ovat tukeneet Hyvä kuolema -hanketta.

Merkittävimmät tapahtumat

Kuolema ja kulttuuri -tilaisuus oli Hyvä kuolema -hankkeen aloitustapahtuma toukokuussa.
Kansallisteatterin pienen näyttämön katsomo oli täynnä. Tilaisuudessa esiintyvät Hannu-Pekka
Björkman, Kalle Holmberg, Mikko Kuustonen, Tuomas Kyrö, Sirpa Kähkönen, Mika Myllyaho,
Aulikki Oksanen, Esko Salminen, Satu Silvo ja Riki Sorsa. Juontajana toimi Kaarina Hazard.

Valtakunnallinen Suuri saattohoitotapahtuma järjestettiin yhdessä potilasjärjestöjen kanssa
Finlandia-talossa syyskuussa. Puhujina olivat mm. arkkiatri Risto Pelkonen ja teatterineuvos
Kalle Holmberg. Osallistujia oli 1 200.

Saattohoidon alueseminaareissa keskustellaan saattohoidon tilanteesta alueella ja hoidon
käytännön kysymyksistä. Sairaanhoitopiirit, THL ja Etene ovat mukana järjestelyissä. Yhteensä
järjestetään kymmenen alueseminaaria. Tänä vuonna ne toteutettiin Rovaniemellä, Oulussa,
Kajaanissa ja Kuopiossa.

Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa

Keväällä sovittiin järjestöjen kanssa työryhmien perustamisesta saattohoitoa koskevien järjestökannanottojen laatimiseksi ja koulutuksen järjestämiseksi. Lisäksi tuotetaan saattohoito-oppaita. Työryhmätyöskentely on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Saattohoito kuntoon -hanke

Hoitoyksiköille on järjestetty koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota. Hakijoita tähän noin
puolen vuoden mittaiseen kehittämisprojektiin oli kaikkiaan 107, joista yhdeksän valittiin
mukaan. Kussakin hoitopaikassa henkilöstö on laatinut yksikölle saattohoitopolun. Tämä osio
päättyy helmikuussa 2016.

Hoivakotien ja kotihoidon lääkärien koulutus

Suuri osa saattohoitoa tarvitsevista erityisesti muistisairaista potilaista asuu kotona, tehostetun
palveluasumisen piirissä ja erilaisissa hoivayksiköissä. Näiden yksiköiden lääkärien kouluttamiseksi järjestetään viisi koulutuspäivää kaikilla erityisvastuualueilla. Ensimmäinen koulutus toteutettiin Tampereella. Kouluttajina ovat kansalliset ja alueelliset asiantuntijat.

Hiippakuntakoulutukset

Kirkolla ja seurakunnilla on merkittävä rooli hengellisen ja henkisen tuen järjestämisessä
saattohoitopotilaille. Hiippakunnat järjestivät yhteistyössä seurakuntien kanssa koulutuksia
seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille ja samalla alueen sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstölle. Koulutuksia oli tänä vuonna kahdeksalla eri paikkakunnalla ja niiden järjestämistä jatketaan ensi vuonna.

Lisätietoja hankkeesta:

Sivu päivitetty 7.1.2016

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)