/fi/alasivut/ajankohtaista/aivosairaudet-kalleimmat-kansantautimme/

Uusimmat uutiset

Kaikki uutiset

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Aivosairaudet: kalleimmat kansantautimme

Otteita Suomen Aivot ry:n tiedotteesta 2.2.2015

Aivosairauksista koituvat kustannukset olivat kolmasosa kaikkien sairauksien aiheuttamista kustannuksista Euroopassa. Aivosairauksien aiheuttamat kokonaiskulut olivat 798 miljardia euroa. Mielialahäiriöistä, muistisairauksista ja psykooseista koituvat kokonaiskustannukset muodostavat kustannuksista suurimmat sairauskohtaiset osuudet. Suurimmat suorat terveydenhuoltokustannukset koituivat aivoverenkiertohäiriöistä, ahdistuneisuushäiriöistä, psykooseista ja kehitysvammaisuudesta.

Yleisen terveydentilan ja mielenterveyden edistämisellä ja ehkäisyllä voidaan sekä laskea kokonaiskustannuksia että pienentää kansalaiselle koituvaa kärsimystä ja muita haittoja.

Suuria kokonaiskustannuksia muodostavat neurologiset sairaudet

Aivovamman saaneiden ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kansalaisten kattavalla kuntoutuksella voidaan parantaa heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen aktiiviseen elämään.
Vuosittain noin 15 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön (aivoinfarktin tai -verenvuodon). Joka neljäs sairastuneista on työikäinen. Vain 25 % kuntoutuu (lähes) täysin.

Kuntoutusresurssien lisääminen säästäisi rahaa, mikäli kustannuksia ei syntyisi laitoshoidosta. Myös muistisairauksissa ennaltaehkäisyllä ja varhaisella hoidolla on sairauden etenemistä ja itsenäistä asumista edistävää vaikutusta.

Tieteellisen tutkimuksen tuki edistää käytännön asiantuntijuutta ja osaamiskeskusten syntyä sekä pysyvyyttä

Aivojen sairauksien perusmekanismien tutkimus ja parempi tietämys niiden toiminnasta on ehdoton edellytys aivosairauksien parempaan ja tehokkaampaan hoitoon. Tieteellisen tutkimuksen korkea laatu ja sen kattavuus antavat asiantuntijoille käytännön osaamista, jonka avulla voidaan parantaa aivosairauksista kärsivien elämänlaatua. On näyttöä siitä, että julkisen sektorin investoinnit aivosairauksien tieteelliseen hoito-tutkimukseen tuottavat itsensä rahassa arvioituna moninkertaisesti takaisin.

Kliininen lääketieteellinen tutkimus edellyttää elävää vuorovaikutusta kliinisen työn ja tutkimuksen välillä. Kliinisen tutkimuksen rahoitusjärjestelmä on Suomessa kuitenkin kriisissä, koska säätiöiden ja Suomen Akatemian rahoitusmahdollisuudet ovat kovin rajallisia ja Akatemian tutkimusrahoituksesta vain 10–20 % on kohdistunut alan kliiniseen tutkimukseen. EVO-rahoituksen jatkuvasti vähentyessä kliinisen aivotutkimuksen tilanne on tullut kestämättömäksi.

Ilman riittävää rahoitusta aivosairauksien kliininen tutkimus näivettyy Suomessa. Suomen Aivot ry edellyttää aivojen tutkimukseen tarkoitetun rahoituksen turvaamista ja rahoituksen lisäämistä, jotta kalleimpien kansantautiemme, aivosairauksien, ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus voidaan turvata. Aivosairauksien kliinisen tutkimuksen rahoituksen tilanne on hälyttävä ja kokeneita tutkijoita on jo siirtynyt ulkomaille.

Lue koko kannanotto täältä (pdf).

Suomen Aivot ry

Muistiliitto on Suomen Aivot ry potilasjärjestöjäsen.

Sivu päivitetty 10.2.2015

comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)